U bent hier

3. Arbowet

De Arbowet is de basis van alle wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden in Nederland. Hierin staan de voornaamste rechten en plichten van werkgevers en werknemers op arbogebied. Toch is het doel van deze Arbowet niet om goede arbeidsomstandigheden af te dwingen met zo veel mogelijk regels en voorschriften. De wet geeft juist...
Iedereen die een taak heeft bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in zijn organisatie, moet op hoofdlijnen weten hoe de Arbowet in elkaar zit. Deze wet is immers de basis van alle wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden in Nederland. De algemene doelen waaraan het arbobeleid moet voldoen staan erin, maar ook diverse...
Per 1 juli 2017 zijn diverse wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) doorgevoerd. De wijzigingen moeten onder meer zorgen voor een verduidelijking van de rol van de bedrijfsarts, de komst van basiscontracten met de arbodienstverlening en een versterking van de positie van de preventiemedewerker. Dit blijkt ook uit de officiële naam...