U bent hier

1. Inleiding

Nederland kent een heel netwerk van wet- en regelgeving op het gebied van de arbeidsomstandigheden. De basis is natuurlijk de Arbeidsomstandighedenwet. Maar in de praktijk krijgt de organisatie ook te maken met onder meer het Arbobesluit, de Arbeidstijdenwet, de Wet verbetering poortwachter en zelfs de Wet op de ondernemingsraden. Voor een goede...