U bent hier

13. Overige wetten

Eén van de belangrijkste plichten die een werkgever heeft, is de zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers. Op grond van deze plicht moet de werkgever de gezondheid en veiligheid van de werknemers beschermen. Artikel 7:658 lid 1 BW regelt de zorgplicht. Veiligheidsregels De werkgever en zijn werknemers hebben een gezagsverhouding. Daarom is de...
Vroeger gingen werknemers de Ziektewet in als ze ziek werden. En ook nu nog is het een vaak gehoorde uitdrukking: ‘Ik zit in de Ziektewet’. Maar al sinds 1996 is dat in verreweg de meeste gevallen niet meer waar, dankzij de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte, kortweg WULBZ. Deze wet zorgde ervoor dat werkgevers op gingen draaien...
De Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ) verplichtte werkgevers om het loon van zieke werknemers door te betalen. Deze verplichting duurde in eerste instantie 52 weken. De overheid vond dat niet genoeg en verdubbelde dit naar 104 weken, oftewel twee jaar. Dit is vastgelegd in de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij...