U bent hier

8. Wet op de ondernemingsraden

Hoe een ondernemingsraad (OR) wordt opgericht en samengesteld, de werkwijze en bevoegdheden van een OR, en hoe medezeggenschap in kleine ondernemingen is georganiseerd: het staat allemaal in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In deze wet zijn gedetailleerde regels opgenomen voor het reilen en zeilen van niet alleen de ondernemingsraad, maar ook...
De arbowetgeving geeft de werkgever kaders, voorschriften en richtlijnen voor het vormgeven van het arbobeleid. Daarom is het van belang dat hij de Arbowet, de Arboregeling en het Arbobesluit goed kent. Maar ook andere partijen kunnen invloed uitoefenen op het arbobeleid – soms op basis van weer andere wetten. Zo is de rol van de ondernemingsraad...