U bent hier

9. Wet verbetering poortwachter

Het overgrote deel van de werknemers die voor een langere periode ziek zijn, krijgt te maken met de Wet verbetering poortwachter. Het doel van deze wet is zieke werknemers zo snel mogelijk weer te re-integreren in het arbeidsproces. De werkgever is hiervoor eindverantwoordelijk. Oude Ziektewet Eind jaren tachtig kende Nederland een ziekteverzuim...
De Wet verbetering poortwachter (WVP) legt de verplichtingen vast op het gebied van re-integratie van de zieke werknemer tijdens de eerste twee ziektejaren. Het is voor de werkgever daarom van groot belang te weten wat de inhoud is van de WVP en hoe die wet is opgebouwd. Want zo krijgt hij een helder overzicht van zijn plichten en kan hij de wet...