U bent hier

6. Ontslag via UWV

Wil de werkgever een werknemer ontslaan die hiermee niet instemt, dan kan hij twee routes volgen. Hij kan een ontslagvergunning aanvragen bij UWV, of de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De ontslagroute die hij moet volgen, is afhankelijk van de reden voor ontslag. Hij moet naar UWV voor ontslag wegens langdurige...
Als een werknemer door ziekte langdurig niet kan werken, heeft dit grote financiële gevolgen voor uw organisatie. Toch mag een werkgever zo'n werknemer niet zomaar ontslaan. Tijdens de eerste twee ziektejaren geldt een opzegverbod. Als na twee jaar het verbod eindigt, is ontslag wel mogelijk. Hiervoor heeft u wel een ontslagvergunning van UWV...
Als het met een organisatie tijdelijk minder goed gaat, probeert de werkgever meestal alle werknemers aan boord te houden. Als de organisatie zich herstelt, kan hij de arbeidskrachten immers weer goed gebruiken. Toch is het soms bedrijfseconomisch gezien niet mogelijk om alle werknemers in dienst te houden. De werkgever moet dan overgaan tot...
Als de werkgever één of meer werknemers wegens slechte bedrijfseconomische omstandigheden wil ontslaan, is een ontslagvergunning van UWV vereist. De werkgever moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat het ontslag werkelijk noodzakelijk is voor de financiële gezondheid van de organisatie. Voldoet de werkgever keurig aan deze verplichting, dan is...