U bent hier

3. Verzuimbegeleiding

Als een medewerker langdurig uitvalt, komt er heel wat op de arboprofessional af. Hij krijgt te maken met de Wet verbetering poortwachter, de Wet verlenging loondoorbetaling, en in een later stadium misschien met de WIA. Ook zijn er veel verschillende spelers in het proces: de werkgever, de zieke werknemer, de bedrijfsarts, de arbodeskundige, het...
Werkgevers en werknemers moeten zich bij ziekteverzuim aan bepaalde regels houden. Deze regels kan de arboprofessional opnemen in een verzuimprotocol. In het protocol beschrijft hij precies wat de procedure is bij een ziekmelding en wat werkgevers en werknemers van elkaar mogen verwachten bij ziekte en verzuim. Een verzuimprotocol geeft niet...
Als werknemers ziek zijn, is de eerste stap dat ze hun werkgever hierover inlichten. Pas dan kan de arboprofessional aan de gang met de verzuimregistratie, de verzuimgesprekken en eventuele controle. Als hij uitzicht heeft op hoe lang het verzuim gaat duren, kan hij ook meteen een begin maken met de re-integratie. De verzuimmelding is dus heel...
In iedere organisatie worden er wel eens medewerkers ziek. Soms moet ze een werknemer zelfs langere tijd missen. Vooral dan is het van belang dat de organisatie contact houdt met de zieke. Zo blijft ze op de hoogte van de toestand van de werknemer en krijgt ze beter inzicht in het moment van zijn terugkeer. Dergelijke verzuimgesprekken zijn een...
Een arbeidsconflict is vervelend, vooral als de betrokken werknemer zich vervolgens ziek meldt. Dit kan tot frustratie leiden bij de werkgever, die vaak zo snel mogelijk een oplossing wil voor het conflict. De ziekte kan losstaan van het arbeidsconflict, maar er ook juist nauw verbonden mee zijn. Bovendien speelt bij een arbeidsconflict de vraag...