U bent hier

Onderneming & Fiscus
Efficiënter kunnen we het wel maken!

Efficiënter kunnen we het wel maken!

Het verwerken van de aangiften moet eenvoudiger en efficiënter. Op dit moment zit u erg lang in onzekerheid over de definitieve verwerking van uw aangifte. Staatssecretaris Weekers van Financiën is daarom gestart met een proef waarbij de fiscus u sneller meer duidelijkheid geeft over de aangifte 2011.

De proef bestaat eruit dat de Belastingdienst 40.000 belastingplichtigen niet eerst een voorlopige aanslag stuurt, maar direct een definitieve aanslag. Voordeel van dit systeem is dat u sneller duidelijkheid krijgt en de fiscus minder blauwe enveloppen hoeft te sturen. Als de proef slaagt zal de Belastingdienst dit systeem mogelijk gaan invoeren. Meer mensen zullen dan direct een definitieve aanslag ontvangen.

Verminderen administratieve lasten

Deze wijziging maakt onderdeel uit van het streven van de staatssecretaris om het papierwerk bij de fiscus te verminderen en u meer verantwoordelijkheid te geven voor het aanleveren van de juiste data. Het plan om een zogenoemde loonsomheffing in te voeren zal hier ook aan meewerken. U hoeft dan voor de loonheffing geen ingewikkelde berekeningen per werknemer te maken, maar kunt aansluiten bij een vast percentage van de totale loonsom van uw onderneming. Dit zou de administratieve lasten voor u moeten verminderen. Voorlopig is het echter nog niet zover. Daarnaast zult u ook merken dat de Belastingdienst de belastingzaken steeds meer online wil afhandelen.