U bent hier

Onderneming & Salaris
Percentage werkgeversheffing ZVW 2021 bekend

Percentage werkgeversheffing ZVW 2021 bekend

De definitieve percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) voor 2021 zijn bekend gemaakt in de Staatscourant. Het maximumpremieloon was eerder al bekend. Zowel de percentages als het maximumpremieloon stijgen in 2021.

In de meeste gevallen betalen werkgevers over het loon van werknemers de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW). Met Prinsjesdag bleek al uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat dit percentage waarschijnlijk zou gaan stijgen ten opzichte van 2020. Deze maand zijn dan de percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW definitief vastgesteld.
Hieruit blijkt dat de werkgeversheffing voor 2021 7,00% is. In 2020 is deze heffing nog 6,70%. Er geldt wel het maximumbijdrageloon. Dat is het bedrag waarboven werkgevers geen premies hoeven te betalen. Het maximumbijdrageloon stijgt van € 57.232 naar € 58.311 en is even hoog als het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen.

Werknemersbijdrage gaat ook omhoog

Soms hoeven werkgevers geen werkgeversheffing te betalen. Dat is het geval bij bijvoorbeeld ex-werknemers, pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. In die gevallen moeten de werknemers zelf de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW betalen. Het percentage daarvan stijgt ook in 2021 en gaat van 5,45% naar 5,75%.