U bent hier

Onderneming & Salaris
Maaltijdbezorgers Deliveroo zijn werknemers

Maaltijdbezorgers Deliveroo zijn werknemers

Het gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit heeft verstrekkende gevolgen, omdat de bezorgers daardoor aanspraak maken op de bescherming van het arbeidsrecht.

Een arbeidsovereenkomst (tool) bestaat uit drie elementen: arbeid gedurende een zekere tijd, een gezagsverhouding en de verplichting tot loonbetaling. Als aan die drie elementen is voldaan, is sprake van een arbeidsovereenkomst. Oók als de partijen dat niet zo hebben bedoeld. In 2018 oordeelde een lagere rechter in de zaak van een maaltijdbezorger van Deliveroo nog dat niet was voldaan aan de elementen die bij een arbeidsovereenkomst horen.

De maaltijdbezorgers hebben arbeid verricht gedurende een zekere tijd

Het hof stelt vast dat er arbeid is verricht door de bezorgers: zij hebben immers een tijd maaltijden bezorgd. Dat de bezorgers per aangeboden bezorging mogen beslissen of ze de klus wel of niet aannemen, neemt niet weg dat er sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst, volgens het hof. Ook het feit dat de bezorgers zich vrij mogen laten vervangen door een ander, wijst niet op de afwezigheid van een arbeidsovereenkomst.

Er is sprake van een gezagsverhouding (ondergeschiktheid)

Deliveroo is na het aanvaarden van een bezorgopdracht − via gps − er steeds van op de hoogte waar de bezorger zich bevindt. Iedere maaltijd moet binnen 30 minuten zijn bezorgd. Dit geeft Deliveroo een zekere mate van controle over het werk. Daarnaast wijzigt Deliveroo regelmatig de contractuele wijze van samenwerken en de manier waarop bezorgers moeten werken. Dit alles duidt op een gezagsverhouding. Ook het feit dat ruim twee derde van de bezorgers bij de Belastingdienst niet onder de noemer ‘ondernemer’ valt, wijst op een arbeidsovereenkomst.

Deliveroo is verplicht tot loonbetaling

Aan de manier waarop Deliveroo de bezorgers betaalt, leidt het gerechtshof eveneens af dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Iedere twee weken stelt Deliveroo namens de bezorger een factuur voor zichzelf op die vervolgens wordt uitbetaald aan de bezorger. Deze werkwijze lijkt meer op loonbetaling dan op de betaling van een zelfstandige opdrachtnemer.
Het gerechtshof stelt vast dat sinds 2018 sprake is van een arbeidsovereenkomst. Over die gehele periode kunnen de bezorgers dus aanspraak maken op het caoloon, vakantiedagen, vakantiebijslag en alle andere voordelen die horen bij een arbeidsovereenkomst.
Gerechtshof Amsterdam,16 februari 2021, ECLI (verkort): 392