U bent hier

Onderneming & Fiscus
Voor 1 oktober bijzonder uitstel van betaling vragen!

Voor 1 oktober bijzonder uitstel van betaling vragen!

Ondernemers die hun belastingen door de coronacrisis niet kunnen betalen moeten voor 1 oktober a.s. om bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst hebben verzocht als ze dit nog niet hebben gedaan. Doen ze dit niet dan kunnen ze geen gebruikmaken van de betalingsregeling voor de belastingbedragen die niet betaald zijn.

Het kabinet heeft aangekondigd dat de meeste coronasteunmaatregelen per 1 oktober a.s. stoppen. Dit wil dus ook zeggen dat ondernemers vanaf die datum hun belastingen weer gewoon moeten gaan betalen. Het bijzonder uitstel van betaling eindigt dan immers voor alle ondernemers die om uitstel hebben verzocht.

Zo snel mogelijk om bijzonder uitstel vragen

De Belastingdienst heeft ondernemers die door de coronacrisis (tool) hun belastingen niet op tijd kunnen betalen en nog geen bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd opgeroepen om dit zo snel mogelijk te doen. Ze kunnen dit nog tot 1 oktober 2021 doen. Als ze hier niet voor die tijd om verzoeken kunnen ze namelijk geen gebruikmaken van de betalingsregeling voor de belastingschulden die niet door hen betaald zijn
Ondernemers die bijzonder uitstel hebben dat afloopt voor 1 oktober 2021 hoeven vanaf 30 augustus 2021 geen verlenging van het bijzonder uitstel meer aan te vragen. Dat loopt automatisch door tot 1 oktober 2021 voor alle belastingen waarvoor zij bijzonder uitstel hebben.

Weer voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen

Voor ondernemers die bijzonder uitstel hebben aangevraagd en gekregen, geldt het volgende:

  • Tot en met 30 september 2021 hoeven zij de belastingen waarvoor aan hen bijzonder uitstel is verleend door de fiscus niet te betalen.
  • Vanaf 1 oktober 2021 moeten zij weer op tijd voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Zo moet bijvoorbeeld de verschuldigde BTW over het derde kwartaal 2021 weer betaald worden.
  • Vanaf 1 oktober 2022 kunnen zij gebruikmaken van een betalingsregeling voor de belastingschuld die zij hebben opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. De ondernemer kan de belastingschuld dan in 60 maanden afbetalen.