U bent hier

Onderneming & Personeel
OR moet werk maken van recht op onbereikbaarheid

OR moet werk maken van recht op onbereikbaarheid

Het recht op onbereikbaarheid staat door de coronacrisis in veel Europese landen hoger op de politieke agenda. Dit staat in een rapport van EU-agentschap Eurofound. In Nederland ligt er inmiddels een wetsvoorstel dat werkgevers verplicht om afspraken te maken over de (on)bereikbaarheid van werknemers. De ondernemingsraad (OR) doet er goed aan het recht op onbereikbaarheid bij de bestuurder op de agenda te zetten.

Door het vele thuiswerken als gevolg van de coronacrisis maken veel werknemers langere werkdagen en zijn zij meer uren beschikbaar voor hun werkgever. Werknemers kunnen hierdoor allerlei lichamelijke en geestelijke gezondheidsklachten ontwikkelen. In het rapport Right to disconnect: Exploring company practices (pdf) adviseert Eurofound om het bestaande arbobeleid te actualiseren. Het recht op onbereikbaarheid voor werknemers is volgens het EU-agentschap hierin een belangrijke stap. Dit EU-rapport biedt de OR goede handvatten om het recht op onbereikbaarheid bij de bestuurder op de agenda te zetten.

Bestuurder moet risico’s van thuiswerken opnemen in RI&E  

Naar verwachting zullen ook na de coronacrisis veel werknemers veel vanuit huis werken. Naast veel voordelen brengt thuiswerken ook het risico met zich mee dat de grens tussen werk en privé vervaagt. Dit kan bij werknemers leiden tot stress, en dat is een serieus gezondheidsrisico dat de bestuurder moet opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en in het bijbehorende plan van aanpak. De OR kan weigeren om in te stemmen met de geactualiseerde RI&E tenzij de bestuurder dit risico erin opneemt (artikel 27, lid 1d WOR).

OR moet stimuleren dat werkgever afspraken maakt over recht op onbereikbaarheid

De OR heeft bovendien de wettelijke taak (artikel 28, lid 1 WOR) om te bevorderen dat de werkgever de regels rond de arbeidsomstandigheden en werk- en rusttijden naleeft. De OR kan zijn initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) gebruiken om de bestuurder te adviseren dat hij met werknemers afspraken maakt over het recht op onbereikbaarheid van werknemers (artikel). De bestuurder is verplicht om dit initiatiefvoorstel minimaal één keer inhoudelijk met de OR te bespreken. Pas daarna mag hij er een besluit over nemen. Hij moet de OR vervolgens schriftelijk en goed onderbouwd informeren wat hij met het voorstel van de OR gaat doen.

Wetsvoorstel voor gesprek over onbereikbaarheid in behandeling bij Tweede Kamer

Een wetsvoorstel voor een verplicht gesprek over onbereikbaarheid ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. Daarna moet de Eerste Kamer zich er nog over buigen. Het was de bedoeling dat het wetsvoorstel – na goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer – per 1 januari 2022 in werking zou treden, maar die streefdatum lijkt niet meer haalbaar. Kijk voor de voortgang van dit wetsvoorstel en andere wetsvoorstellen op het gebied van personeel en arbeid op rendement.nl/wetsvoorstellen.