U bent hier

Onderneming & Salaris
PAWW-premie daalt in 2022

PAWW-premie daalt in 2022

Volgend jaar betalen werknemers minder voor de private aanvulling op de WW en WGA (PAWW). De premie daalt in 2022 naar 0,2%. Dat maakte Stichting PAWW bekend.

Voor 2022 daalt de premie voor de PAWW van 0,4% naar 0,2%. De daling wordt voor een groot deel veroorzaakt door de gezonde financiële positie van Stichting PAWW en de aanhoudende lage werkloosheid. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat zij het nieuwe premiepercentage verwerken in hun loonadministratie en op de juiste manier aangifte doen. Daarnaast moeten ze hun werknemers laten weten dat de premie die op hun loon wordt ingehouden, naar beneden gaat. De salarissoftwarebedrijven (tool) verwerken de nieuwe premie in hun systemen. Als de systemen goed werken, zijn de aangiften loonheffingen over januari 2022 gebaseerd op het nieuwe bijdragepercentage.

Werkgever houdt PAWW-bijdrage in op het brutoloon van de werknemer

Is de werkgever aangesloten bij de Stichting PAWW, dan houdt hij de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van zijn werknemers. Werknemers hebben dan recht op een extra uitkering voor als de uitkeringsrechten op basis van de Werkloosheidswet (WW) of de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) via UWV zijn afgelopen. Dit om de verlaagde opbouw en verkorte duur van WW- en WGA-uitkeringen die plaatsvond in 2016 op te vangen. De uiteindelijke PAWW-uitkeringen komen uit een landelijk fonds, dat beheerd wordt door de Stichting PAWW. De PAWW is een private regeling voor werknemers.

Plicht uitvoering PAWW afhankelijk van deelname verzamel-cao

Niet iedere werkgever is verplicht om de PAWW uit te voeren. Dat hangt ervan af of hij onder een zogenoemde verzamel-cao valt: een overkoepelende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die de private aanvulling op de WW en WGA moet regelen. Werkgevers mogen ook vrijwillig aansluiten bij zo’n verzamel-cao. Ook dan mag een werkgever de premie op het loon van de werknemers inhouden en afdragen aan de Stichting PAWW.