U bent hier

Onderneming & Salaris
Nog aanvullend belastinguitstel tot 1 februari 2022

Nog aanvullend belastinguitstel tot 1 februari 2022

Ondernemers die tot en met 30 september 2021 gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van belastingbetaling kunnen als zij aan de voorwaarden voldoen een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aanvragen als blijkt dat zij hun belastingen nog niet kunnen betalen na 30 september. Die tegemoetkoming houdt in dat zij voor de periode van 1 oktober tot 1 februari 2022 tijdelijk uitstel krijgen voor het betalen van hun nieuwe belastingverplichtingen.

Ondernemers konden tot 1 oktober 2021 in aanmerking komen voor bijzonder uitstel van hun belasting in verband met de coronacrisis. Maar ook na 1 oktober zijn er nog ondernemers die hun belastingschulden niet aan de Belastingdienst kunnen voldoen. Voor hen is nu bekendgemaakt dat zij nog tot 1 februari 2022 uitstel kunnen krijgen voor de betaling van hun belastingen. Het gaat dan om de belastingen waarvoor ze ook al bijzonder uitstel hadden aangevraagd. De in deze periode opgebouwde schulden gaan ook vallen onder de betalingsregeling voor de belastingschulden die al onder het bijzonder uitstel niet waren betaald.

 Voorwaarden om voor tegemoetkoming in aanmerking te komen

Wanneer kan een ondernemer in aanmerking komen voor deze tijdelijke tegemoetkoming? Hij moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De ondernemer moet eerder bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd en gekregen.
  • Dat de ondernemer zijn belastingen nog steeds niet kan betalen wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de coronacrisis.
  • De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard.
  • De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost.
  • De onderneming is levensvatbaar.
  • Voor de belastingen waarvoor het uitstel wordt aangevraagd, is aangifte gedaan.
  • Als de totale belastingschuld die de ondernemer heeft opgebouwd onder het bijzonder uitstel, plus de schuld die de ondernemer opbouwt vanaf 1 oktober 2021 € 20.000 of hoger is, dan moet hij zorgen voor een verklaring van een derde deskundige voor de Belastingdienst. Hieruit moet blijken dat er aan de bovengenoemde eisen wordt voldaan. Is de totale belastingschuld lager dan € 20.000, dan kan de ondernemer volstaan met een eigen verklaring waarin hij de aard van de betalingsproblemen aangeeft.

Hoe aan te vragen?

Voor (naheffings)aanslagen die de ondernemer na 30 september 2021 niet kan betalen, is het mogelijk de de tijdelijke tegemoetkoming schriftelijk aan te vragen door een brief te sturen naar:  Belastingdienst, postbus 100, 6400 AC Heerlen. Vergeet niet de verklaring van de derde deskundige of de eigen verklaring als bijlage mee te sturen!
De tijdelijke aanvullende versoepeling is met terugwerkende kracht aan te vragen dus een ondernemer kan er tot 1 februari 2022 schriftelijk om verzoeken.