U bent hier

Onderneming & Fiscus
Verzoek moeder nodig voor meenemen verlies dochter

Verzoek moeder nodig voor meenemen verlies dochter

Een dochtermaatschappij die met verliezen de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (VPB) verlaat, kan deze verliezen niet zonder verzoek van de moedermaatschappij in haar aangifte VPB meenemen. De verliezen kunnen alleen in de laatste aangifte van de fiscale eenheid op verzoek van de moeder worden meegenomen.

Stapt een dochtermaatschappij uit de fiscale eenheid (FE) voor de VPB (toolbox) dan kan het natuurlijk voorkomen dat zij verliezen moet meenemen. Het kan hierbij dan gaan om voorvoegingsverliezen, dit zijn verliezen die de dochter al had voordat ze tot de FE (verdiepingsartikel) toetrad en om verliezen van de FE die na haar uittreding (ontvoeging) aan haar toe te rekenen zijn. Wil de FE de dochter deze laatste verliezen meegeven dan moet de FE daartoe een verzoek doen in de laatste aangifte VPB waarbij de dochter nog tot de FE behoorde. De inspecteur stelt dan de hoogte van het verlies vast in een beschikking. In onderstaande zaak speelde deze kwestie.

Verliezen met de dochter mee was afspraak

In deze zaak ging het om een FE waar de dochtermaatschappij was uitgestapt. De fiscale eenheid had bepaald dat voorvoegingsverliezen en verliezen die tijdens de FE-periode waren ontstaan toegerekend moesten worden aan de bv waarin de verliezen waren ontstaan. De FE deed echter geen verzoek voor deze verliezen. De inspecteur stond daarom niet toe dat de dochter het verlies van € 5,6 miljoen dat ze had meegekregen van de FE in haar aangifte als verlies opnam.

Moeder had verzoek moeten indienen

De dochter vond dit onterecht omdat ze zelf in haar VPB-aangifte had verzocht om het verlies mee te nemen en dat dit verzoek door de fiscus ten onrechte niet was meegenomen als een verzoek dat nodig was om het verlies mee te nemen.
De rechter was het niet eens met de dochter. In de wet is duidelijk opgenomen dat de moeder een verzoek moet doen in de laatste aangifte van de FE. Dat was hier niet gebeurd. Dat de FE afspraken had gemaakt over de mee te geven verliezen veranderde ook niet aan de uitspraak van de rechter. Het verlies mocht dus niet in de aangifte VPB van de dochter worden meegenomen.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 september 2021 (gepubliceerd 1 oktober 2021), ECLI (verkort): 4835