U bent hier

Onderneming & Personeel
Wat is er onbelast te snoepen op de werkplek?

Wat is er onbelast te snoepen op de werkplek?

Voor kleine consumpties op de werkvloer geldt een nihilwaardering binnen de WKR. Dat betekent dat de werkgever geen loonheffingen hoeft in te houden over bijvoorbeeld fruit, koffie, thee en gebakjes die hij zijn werknemers op de werkplek verstrekt.

Consumpties die de werkgever op de werkplek verstrekt en die géén deel uitmaken van een maaltijd, waardeert hij op nihil en blijven dus onbelast onder de werkkostenregeling (WKR). Het gaat hier bijvoorbeeld om koffie, thee, fris, soep, gebak, een stuk fruit en andere tussendoortjes van weinig waarde. Voor maaltijden, zoals de lunch op de werkvloer, zijn andere regels van toepassing binnen de WKR. 

Nihilwaardering geldt ook bij personeelsfeest op de werkvloer

Voor de nihilwaardering is het niet vereist om de kleine consumpties tijdens werktijd te verstrekken. Dat betekent dat de biertjes en bitterballen op een personeelsfeest dat op de werkvloer wordt gehouden ook onbelast kunnen blijven voor de werknemers. Voor een personeelsfeest of andere festiviteit (tool) op een externe locatie geldt dit niet. Dan is sprake van loon van de werknemer, dat is aan te wijzen als eindheffingsloon. Een vergoeding (in plaats van een verstrekking) voor consumpties op de werkplek is loon van de werknemer. Maar de werkgever kan deze vergoeding ook als eindheffingsloon aanwijzen ten laste van de vrije ruimte. 

Fiscale begrip werkplek van belang voor nihilwaardering WKR

Het begrip werkplek is van belang voor de nihilwaardering. Een werkplek is elke plaats waar de werknemers werken en waarvoor de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet  (Arbowet) verantwoordelijk is. Zijn zorgplicht voor de werkplek kan blijken uit een arboplan of uit de risico-inventarisatie en -evaluatie die hij op grond van de Arbeidsomstandighedenwet moet maken. De werkruimte van de werknemer thuis voldoet in de meeste gevallen niet aan het fiscale begrip werkplek. Slechts onder bepaalde voorwaarden kan een werkruimte van een werknemer vallen onder het begrip werkplek, denk aan een eigen opgang en eigen sanitaire voorziening. Als dit niet aanwezig is, vallen de kleine consumpties die de werkgever naar de werknemer thuis stuurt, niet onder de nihilwaardering voor consumpties op de werkplek.