U bent hier

Onderneming & Personeel
Werknemers voelen herstelbehoefte na werk onvoldoende aan

Werknemers voelen herstelbehoefte na werk onvoldoende aan

Werk afwisselen met pauzes zorgt ervoor dat werknemers kunnen herstellen. Maar niet elke werknemer voelt goed aan wanneer dat nodig is en neemt voldoende ruimte voor pauzes. Met alle risico’s van dien. Een nieuwe leidraad moet helpen de herstelbehoefte te ontdekken en op tijd rust te nemen.

Iedereen die wel eens traint voor een sportprestatie weet dat je de meeste spierkracht opbouwt op de dagen dat je niet sport, op de rustdagen. Zo is het met werken ook; wie hard werkt, moet de tijd nemen om daarvan te herstellen, niet alleen na het werk, maar ook tijdens het werk door het nemen van voldoende pauzes. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar het gebeurt onvoldoende. Kennelijk is het voor werknemers lastig in de praktijk voor voldoende pauzes te zorgen en voor kwalitatief goede pauzes. Daarom heeft de Stichting International Stress Management Association (ISMA) - Nederland in samenwerking met bedrijfsarts Marieke van Hoffen (Human Capital Care) en sportarts Kasper Janssen de Leidraad voor hersteltijd op het werk geschreven.    

In pauze afstand nemen van het werk

De leidraad moet werknemers helpen bij zichzelf te herkennen op welke momenten ze behoefte hebben aan rust en om bewust rust te nemen. Niet iedereen heeft dezelfde herstelbehoefte en deze verschilt bovendien per werktaak en mate van inspanning. Werknemers die hun lunchpauze bijvoorbeeld combineren met een activiteit die ze zelf niet als werk beschouwen, maar die er wel voor zorgt dat ze met werk bezig blijven, rusten niet uit. Dit soort situaties doen zich veel voor in de zorg, waar veel verschillende taken zijn en een hoge werkdruk. Rust geldt alleen als hersteltijd als de medewerker er bewust ruimte voor neemt en afstand neemt van het werk. Er zijn allerlei redenen waarom dat niet gebeurt, maar de bedrijfscultuur en hoge werkdruk (tool) hebben hier invloed op. Ook werkgevers en leidinggevenden moeten hier dus op letten. 

Kans op arbeidsongevallen neemt toe

De regels voor werktijden en rusttijden zijn opgenomen in de Arbeidstijdenwet. Werknemers worden daardoor beschermd tegen gezondheidsschade van te veel werken. Het is ook beter voor de veiligheid op de werkvloer. Werknemers die niet uitgerust zijn, zijn minder fit en alert. Daardoor kunnen ze zich minder goed concentreren, neemt hun reactiesnelheid af en maken ze meer fouten. De kans op arbeidsongevallen neemt toe. Werknemers gaan zich bovendien meer inspannen om te kunnen blijven functioneren, wat tot een burn-out kan leiden. Voor sommige groepen werknemers zijn de regels voor arbeidstijden strenger, zoals voor jongeren, nachtwerkers en zwangeren. Zij hebben extra bescherming nodig.   

De leidraad Werk en hersteltijd is op aanvraag te downloaden bij ISMA.