U bent hier

Onderneming & Administratie
Adviseur aansprakelijk ondanks negeren fiscaal advies

Adviseur aansprakelijk ondanks negeren fiscaal advies

Een ondernemer die fiscaal advies van zijn adviseur negeerde kan daar de adviseur toch voor aansprakelijk stellen. De adviseur had er namelijk meer op moeten aandringen het advies op te volgen. De rechter vond echter wel dat de ondernemer nalatig was geweest door niet te anticiperen op het advies, de schadevergoedingsplicht werd daardoor teruggebracht naar 20% voor de adviseur.

Een belastingplichtige blijft in principe altijd aansprakelijk voor het op tijd indienen van aangiftes ook als hij daarvoor een adviseur/accountantskantoor inschakelt. Maar er kan wel aansprakelijkheid om de hoek komen kijken als de adviseur een fout advies geeft of nalatig in zijn zorgplicht is. In onderstaande zaak werd een accountantskantoor door een cliënt aansprakelijk gesteld ondanks het feit dat de adviseur hem had aangegeven dat hij in België BTW-aangifte moest doen en hij dit niet had gedaan.

Geen gehoor geven aan advies

Het accountantskantoor had hem namelijk geadviseerd ook in België BTW-aangifte voor afstandsverkopen te doen. Daar gaf hij echter geen gehoor aan. Daarop legde de Belgische fiscus een naheffingsaanslag en boetes op (verdiepingsartikel). De ondernemer stelde het kantoor aansprakelijk voor de naheffing en boetes omdat het kantoor er op aan had moeten dringen dat hij aangifte in België moest doen.

Nalatigheid door ondernemer flink aangerekend

Het gerechtshof in Den Haag vond dat de adviseur, toen de ondernemer had aangegeven dat hij geen tijd had om de Belgische omzet apart te administreren, er meer op had moeten hameren dat er BTW-aangifte gedaan moest worden in België. Maar de nalatigheid van de ondernemer om niets met het advies te doen werd hem door de rechter flink aangerekend. De schadevergoedingsplicht van het kantoor werd teruggebracht tot 20%, de ondernemer moest dus zelf 80% van de schade dragen.
Gerechtshof Den Haag, 26 juli 2022, (gepubliceerd 3 augustus 2022), ECLI (verkort): 1328