U bent hier

Onderneming & Administratie
Soft skills belangrijk bij oplossen tekort financials

Soft skills belangrijk bij oplossen tekort financials

Overal klinkt de roep om personeel. Niet in de laatste plaats in de financiële sector. Werkgevers kunnen er zelf ook het een en ander aan doen om hun vacatures te vervullen. Dan moeten ze wel concessies doen én een andere insteek kiezen.

Al eind 2019 was er schaarste op de arbeidsmarkt in de financiële sector. Toen bleek het accountantsberoep minder aantrekkelijk geworden onder jongeren door de hoge werkdruk bij de grotere kantoren en doordat deze kantoren de laatste jaren niet altijd even positief in het nieuws kwamen. Maar sinds de coronacrisis en de lessen die daaruit getrokken zijn, is de roep om financials alleen nog maar groter.

Financials nodig om KPI's in kaart te brengen

De coronacrisis heeft de nodige onzekerheid gebracht. Het gevolg is dat organisaties beter willen kunnen sturen. De kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) staan weer volop in de belangstelling en door die onder de loep te nemen is duidelijk geworden wat zwakke plekken zijn, vooral binnen het financiële deel van een organisatie. Er zijn financials nodig om deze posities weer te versterken. Niet alleen cybersecurity (tools) en IT staan hoog op de agenda, maar ook investeren (tools) over de brede linie is belangrijk. Daar is financiële kennis voor nodig. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijker de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. 

Ook soft skills leiden tot goede invulling vacature

Werkgevers zouden zich soepeler op kunnen stellen en concessies kunnen doen. Bijvoorbeeld door beter te luisteren naar de sollicitant of een hoger salaris aan te bieden, zo concludeert Robert Walters, marktleider in werving en selectie voor interim en vaste functies onder ander voor finance en accounting en financiële en bancaire dienstverlening. Werkgevers die op zoek zijn naar werknemers moeten zich er beter bewust van zijn dat er vele concurrenten op de loer liggen, die met een net andere en soepelere insteek qua sollicitatieprocedure de kandidaat net voor de neus kunnen wegkapen. Als het onmogelijk is om het salarishuis aan te passen aan de wensen van de kandidaat, dan blijft aandacht voor de soft skills over. Dat is vaak nog een ondergeschoven kindje bij sollicitatieprocedures waar de aandacht toch vooral nog uitgaat naar de juiste opleiding. Maar soms een 100%-match qua opleiding niet nodig en leiden juist de soft skills tot een goed resultaat. Op dit terrein valt nog het een en ander te winnen, aldus Robert Walters Recruitment Consultancy.