U bent hier

Onderneming & Administratie
Geef vóór 1 februari 2023 betalingen aan derden door

Geef vóór 1 februari 2023 betalingen aan derden door

Als een werkgever in 2022 bedragen aan iemand heeft betaald die niet als ondernemer bij hem werkte en ook niet bij hem in (fictieve) dienstbetrekking was, moet hij deze uitbetaalde bedragen aan derden vóór 1 februari 2023 aanleveren aan de Belastingdienst. Let op dat er het een en ander is veranderd in de manier waarop de werkgever de gegevens aan moet leveren.

Met ingang van 2022 moeten werkgevers verplicht en op eigen initiatief die gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren, dus zonder expliciete uitnodiging van de Belastingdienst. De gegevens over 2022 moeten werkgevers uiterlijk 31 januari 2023 aanleveren. Werkgevers die bij de Belastingdienst bekend waren vanwege eerdere aanleveringen van de gegevens over uitbetalingen aan derden hebben in december een uitnodiging ontvangen. Maar ook zonder uitnodiging is de werkgever verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gegevens over 2022 nu doorgeven aan de Belastingdienst

Een werkgever moet gegevens over betalingen in 2022 dus vóór 1 februari 2023 aanleveren. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Het bedrag dat hij heeft uitbetaald. Heeft hij meerdere bedragen uitbetaald, dan mag hij die bij elkaar optellen.
  • De datum van uitbetaling; hij mag ook 2022-12-31 invullen.
  • De voorletters en achternaam naam van de persoon aan wie er is uitbetaald en het adres, de geboortedatum en het burgerservicenummer (BSN) van die persoon.

De Belastingdienst heeft een handleiding over de gegevensaanlevering (pdf) van uitbetaalde bedragen aan derden gepubliceerd. Er zijn twee manieren om de gegevens aan te leveren: via het gegevensportaal van de Belastingdienst of via Digipoort.

Gegevens over 2023 in de loop van het jaar

Van betalingen in 2023 en later kan een werkgever de gegevens wel aanleveren wanneer het hem uitkomt – bijvoorbeeld per maand – maar uiterlijk op 31 januari van het jaar na het jaar waarin hij de bedragen betaalt. Gegevens over bedragen die een werkgever in 2023 uitbetaalt, kan hij dus in 2023 en in januari 2024 aanleveren.