U bent hier

Onderneming & Fiscus
Normbedrag huisvesting en inwoning omhoog per 2023

Normbedrag huisvesting en inwoning omhoog per 2023

Soms is het nodig of wenselijk dat een werknemer op of in de buurt van zijn werk woonruimte heeft. Regelt de werkgever zakelijke huisvesting voor zijn werknemer? Dan moet hij in sommige gevallen daarvoor een normbedrag tot het loon van de werknemer rekenen. Sinds 1 januari 2023 is dit € 6,10 per dag.

Als een werkgever huisvesting of inwoning op de werkplek aanbiedt en hierbij niet voldoet aan de voorwaarden van de nihilwaardering en het ook niet gaat om een dienstwoning, moet de werkgever een normbedrag bij het loon tellen. Of hij wijst het aan als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Het normbedrag is per 1 januari 2023 gestegen van € 5,75 per dag naar € 6,10 per dag. 

Inclusief energie, water en bewassing

Dit normbedrag is inclusief het eventuele genot van energie, water en bewassing. De forfaitaire waarde van € 6,10 per dag geldt ongeacht de luxe – of juist het gebrek daaraan – van de huisvesting of inwoning. Het is ook niet van belang of de werknemer met of zonder partner of gezin gebruikmaakt van de huisvesting of inwoning. 

Matroos die aan boord woont

Het normbedrag is bijvoorbeeld van toepassing bij de inwoning van agrarisch personeel op de werkplek, bij een werknemer van de kermis die in een kermiswagen woont, bij een matroos die aan boord woont of bij verblijf van een werknemer bij een vaste arbeidsplaats.