U bent hier

Onderneming & Personeel
Excessieve vertrekvergoeding in 2023 vanaf € 612.000

Excessieve vertrekvergoeding in 2023 vanaf € 612.000

Sinds 1 januari 2023 is de grens voor de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding gestegen naar € 612.000. Werkgevers betalen over het deel van een vertrekvergoeding dat boven dit bedrag uitkomt maar liefst 75% extra aan pseudo-eindheffing.

Als een werknemer vertrekt, kan een werkgever hem een vertrekvergoeding meegeven. Over een zogenoemde excessieve vertrekvergoeding betaalt de werkgever vanaf het zogenoemde toetsloon 75% aan pseudo-eindheffing bovenop de reguliere loonheffingen. Een vertrekvergoeding is in 2023 excessief als deze meer dan € 612.000 bedraagt. Dat is bepaald in de Bijstellingsregeling directe belastingen 2023. In 2022 lag de grens nog bij € 576.000.       

Aangifte vertrekvergoeding op papieren aangifteformulier

Een werkgever mag de pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen niet opnemen in zijn reguliere aangifte loonheffingen. Hij moet de aangifte voor de vergoeding schriftelijk indienen met een apart aangifteformulier. Dat formulier vraag hij aan bij de afdeling pseudo-eindheffing van de Belastingdienst (kantoor Amsterdam). De pseudo-eindheffing moet hij aangeven in het aangiftetijdvak waarin de dienstbetrekking van de werknemer eindigt. 

Toelichting berekeningswijze excessieve deel vertrekvergoeding

In de Toelichting excessieve vertrekvergoeding 2023 (pdf) van de Belastingdienst staat hoe de werkgever het toetsloon bepaalt en het excessieve deel van de vertrekvergoeding berekent. Daarvoor is onder meer van belang in welk jaar een werknemer in dienst kwam: vóór of op 1 januari 2021, in de loop van 2021, in 2022 of in 2023. Voor de bepaling van het toetsloon moet de werkgever uitgaan van het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, inclusief eindheffingsloon. Het toetsloon moet altijd een jaarbedrag zijn. Dus als een werknemer slechts een deel van het jaar in dienst was, moet de werkgever het loon naar een jaarbedrag omrekenen. Als het toetsloon lager dan of gelijk is aan € 612.000 hoeft de werkgever geen aangifte te doen, als het hoger is misschien wel.