U bent hier

Onderneming & Salaris
Werkgeversbetaling? Lage Awf-premie over WAZO-uitkering

Werkgeversbetaling? Lage Awf-premie over WAZO-uitkering

Als een werkgever namens UWV een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) betaalt aan een werknemer, geldt over die uitkering altijd de lage premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dat bevestigt de Belastingdienst op Forum Salaris (account nodig).

Een werkgever kan met een werknemer afspreken dat de werknemer de uitkering van UWV via de werkgever ontvangt naast zijn loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Hiervoor moet de werknemer UWV machtigen. UWV betaalt de uitkering dan aan de werkgever in de vorm van een zogenoemde werkgeversbetaling. Daarbij betaalt UWV ook de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) over de uitkering.
Het kan bij een werkgeversbetaling gaan om een WAZO-uitkering. Op Forum Salaris verduidelijkt de Belastingdienst hoe de werkgever deze uitkering verwerkt in de aangifte loonheffingen.

WAZO-uitkering is loon uit tegenwoordige dienstbetrekking: witte tabel toepassen

Als een werkgever een WAZO-uitkering namens UWV doorbetaalt, is over deze uitkering altijd de lage Awf-premie (vaak ook WW-premie genoemd) van toepassing. In de aangifte loonheffingen vermeldt een werkgever de grondslagaanwas in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon Awf-uitkering’ en de premie Awf in de rubriek ‘Premie Awf-uitkering’. Een WAZO-uitkering is loon uit tegenwoordige dienstbetrekking zolang de werknemer bij de werkgever in dienst is. De werkgever past dan de witte tabel toe.

Keuze: WAZO-uitkering in dezelfde inkomstenverhouding als het loon of apart

De werkgever mag kiezen of hij de WAZO-uitkering aangeeft in een aparte inkomstenverhouding als het reguliere loon of in dezelfde. Als hij de WAZO-uitkering aangeeft in dezelfde inkomstenverhouding, moet hij er op letten dat hij de premie Awf en de premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) – die gelden voor de uitkering – in de aparte rubrieken verwerkt. Voor de Awf vermeldt hij de grondslagaanwas in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon Awf-uitkering’ en de premie Awf in de rubriek ‘Premie Awf-uitkering’. Voor de Aof vermeldt hij de grondslagaanwas in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof-uitkering’ en de premie Aof in de rubriek ‘Premie Aof-uitkering’. Voor een WAZO-uitkering geldt altijd de hoge premie Aof.