U bent hier

Onderneming & Salaris
Trendonderzoek: salarisadministrateur ziet AI als kans

Trendonderzoek: salarisadministrateur ziet AI als kans

Waar in andere beroepsgroepen kunstmatige intelligentie vaak als een bedreiging wordt ervaren, zien salarisprofessionals het als kans. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse trendonderzoek van het NIRPA.

Het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) voerde voor de zevende maal het Trendonderzoek Salarisprofessionals uit in samenwerking met Berenschot. In het onderzoek is onder meer gevraagd naar het onderwerp kunstmatige intelligentie (artificial intelligence (AI)) en werkdruk. 

Volledige automatisering van mutatieverwerking verwacht

De beroepsgroep staat positief tegenover de kansen die AI met zich meebrengt. Zo verwacht 43% dat het verwerken van de administratieve mutaties – waar het gros van de salarisadministrateurs de meeste tijd aan besteedt – volledig geautomatiseerd wordt. Hierdoor ontstaat meer tijd voor advieswerkzaamheden. Negen op de tien maakt zich dan ook geen zorgen om de automatisering van zich herhalende taken, zoals het verwerken van de mutaties. 

Functie wordt complexer

Ongeveer de helft van de salarisprofessionals (49%) verwacht dat de uitvoering van werkzaamheden in de toekomst verandert en het takenpakket wordt uitgebreid. Bijna drie op de vier (72%) verwacht dat door de toename van advieswerkzaamheden het werk de komende drie jaar complexer wordt. De verzwaring van de functie wordt voornamelijk veroorzaakt door de verdere toename van de advieswerkzaamheden. 

Werkdruk salarisadministrateur neemt toe

De verwachte verzwaring van het werk komt bovenop de toegenomen werkdruk. Deze steeg met 16% ten opzichte van 2021. De werkdruk wordt door vier op de tien als een knelpunt gezien, terwijl de gemiddelde omvang van de salarisadministratie tussen 2021 en 2023 van 1,5 fte is toegenomen tot 2,3 fte. Hoewel de meerderheid (58%) nog wel aangeeft dat de personele omvang toereikend is, is het percentage beduidend lager dan in 2021 (72%). Twee jaar geleden was er in 24% van de gevallen sprake van onderbezetting. In 2023 is dat toegenomen tot 38%.