U bent hier

Onderneming & Personeel
Beperking van 30%-regeling per 1 januari 2024

Beperking van 30%-regeling per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 treedt de ‘aftoppingsmaatregel’ bij de 30%-regeling in werking. Dit maakt straks mogelijk een significant verschil in het nettosalaris van werknemers die hiermee te maken krijgen. De aftoppingsregeling houdt namelijk in dat werkgevers de regeling nog maar mag toepassen tot een bepaald maximum­salaris.

Buitenlandse werknemers die in Nederland komen werken (ingekomen werknemers), kunnen voor de extra kosten die zij daardoor maken dankzij de 30%-regeling onder voorwaarden maximaal 30% van hun loon onbelast ontvangen. De regeling kunnen werkgevers maximaal 60 maanden (vijf jaar) toepassen. Per 1 januari 2024 geldt dat de 30%-regeling nog maar mag worden toegepast tot de maximale bezoldiging zoals bepaald in de Wet normering topinkomens (de WNT-norm), de zogenoemde Balkenendenorm.

WNT-norm voor 2024 bekend

De WNT-norm wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2024 is het bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 233.000. In 2023 bedraagt dit maximum nog € 223.000. Tot maximaal 30% van deze WNT-norm mag een werkgever per 2024 nog belastingvrij vergoeden. Er geldt wel een overgangsregeling voor werknemers die de 30%-regeling al toepasten in het laatste loontijdvak (december) van 2022. Voor hen wordt de aftoppingsmaatregel pas van kracht op 1 januari 2026.

Aftoppingsregeling niet voor uitgezonden werknemers

De 30%-regeling geldt niet alleen voor ingekomen werknemers, maar – onder voorwaarden – ook voor uitgezonden werknemers. Recentelijk bepaalde de Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag van de Belastingdienst echter dat de aftoppingsmaatregel niet geldt voor uitgezonden werknemers.

Lees meer over de aftoppingsregel van de 30%-regeling in dit artikel.