U bent hier

Onderneming & Fiscus
Dien voor 30 september nog aanvraag WBSO in!

Dien voor 30 september nog aanvraag WBSO in!

Organisaties die in 2023 nog gebruik willen maken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) moeten hun aanvraag voor uiterlijk 30 september aanstaande online hebben ingediend. Omdat de WBSO alleen kan worden aangevraagd voor toekomstige werkzaamheden moet een aanvraag altijd vooraf ingediend zijn bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

De overheid stimuleert ondernemers graag om innovatief te werken. Daarom zijn er enkele fiscale maatregelen die innovatie voordeliger maken. Een van die maatregelen is de WBSO-regeling (tool). Met de aftrek speur- en ontwikkelingswerk hebben organisaties door de fiscale regeling van de WBSO recht op afdrachtvermindering S&O. Daarmee kunnen organisaties een deel van de loonkosten en andere uitgaven voor deze toekomstige werkzaamheden terugkrijgen

Financieel voordeel over twee schijven

De kosten waarvoor WBSO-voordeel te krijgen is moeten direct te relateren zijn aan het speur- en ontwikkelingswerk (afgekort als S&O-werk). Dat zullen in de praktijk vaak loonkosten van ‘innoverende’ werknemers zijn. Maar ook andere specifieke kosten komen in aanmerking. Er is echter ook werk dat sowieso buiten de regeling valt. Dat gaat bijvoorbeeld om marktonderzoek en administratief werk. Dit vergt dus een uitgebreide administratie van de S&O-(loon)kosten de S&O-uren ook weer ingediend moeten worden.
Let op: al  bij de aanvraag, dus vóór het innovatieproject start, moet een gedegen inschatting gemaakt zijn van de uren en kosten en uitgebreid beschreven zijn wat een project in gaat houden. Als dit allemaal in kannen en kruiken is, kunnen organisaties een financieel voordeel verwachten. Dat loopt via twee schijven. Ondernemingen kunnen in 2023 in de eerste schijf 32% van hun S&O-(loon)kosten tot en met € 350.000 aftrekken van de loonbelasting. Voor starters geldt hier zelfs 40%. Komen de S&O-(loon)kosten boven de € 350.000, dan geldt de tweede schijf. Daarvoor geldt een tarief van 16%.

Aanvraag indienen voor 30 september bij RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit namens het ministerie van EZK. Een uitgebreide handleiding is te vinden op rvo.nl/wbso. Voor het aanvragen van WBSO moeten beschikken over een eHerkenningsmiddel niveau 3 (eH3). Organisaties kunnen tot en met 30 september 2023 nog een onbeperkt aantal aanvragen indienen voor dit lopende kalenderjaar. Dit geldt voor ondernemingen met en zonder personeel. Wees er snel bij, want de aanvraagdeadline van 30 september nadert!