U bent hier

Onderneming & Administratie
NBA pleit voor aanpassing van duurzaamheidswet

NBA pleit voor aanpassing van duurzaamheidswet

Alleen accountants zijn op dit moment geschikt voor de toetsing van duurzaamheidsinformatie. Dat is de mening van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De beroepsorganisatie reageerde op de consultatie van de Wet Implementatie Richtlijn Duurzaamheidsrapportering, die moet leiden tot de implementatie van de EU-richtlijn de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Volgens de NBA kleven er te veel risico’s aan het inzetten van een 'Independent Assurance Services Provider' (IASP) voor het geven van assurance op het gebied van duurzaamheid. Accountants en accountantsorganisaties hebben zich te houden aan bepaalde kwaliteitseisen. In het huidige wetsvoorstel is niet duidelijk aangegeven of dergelijke eisen ook zullen gelden voor een IASP. Wat de NBA betreft zou niet alleen de externe accountant die de wettelijke controle verricht assurance kunnen geven bij duurzaamheidsinformatie, maar ook andere accountants van dezelfde organisatie. De beschikbare capaciteit wordt op deze manier maximaal benut.

Beroepsorganisatie pleit voor overgangsregeling

In haar reactie op de consultatie gaf de NBA ook aan dat aanvullende eisen vanuit de CSRD (artikel) in de Wta alleen van toepassing moeten zijn op accountantsorganisaties die hun AFM-vergunning uitbreiden met duurzaamheids-assurance. Wat de NBA betreft is dat in het huidige wetsvoorstel niet duidelijk opgenomen. Ook pleit de NBA voor een overgangsregeling voor mensen die nu al accountant zijn, zodat zij ook zonder theoretische opleiding voor duurzaamheids-assurance wel kunnen worden geregistreerd om dergelijke assurance te mogen geven.

Consultatie inmiddels afgerond

De NBA heeft zich voorgenomen om te zorgen voor een goede implementatie van de CSRD in Nederland. De beroepsorganisatie is echter wel bezorgd over recente signalen waaruit blijkt dat sommige ondernemingen nog niet met de voorbereidingen zijn gestart. De consultatie van de Wet Implementatie Richtlijn Duurzaamheidsrapportering liep tot 10 september.