U bent hier

Onderneming & Fiscus
Verhoogde budget voor de MIA blijft sowieso nog twee jaar

Verhoogde budget voor de MIA blijft sowieso nog twee jaar

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft bevestigd dat het verhoogde budget voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) nog twee jaar blijft bestaan. Het demissionaire kabinet gaat nog onderzoeken of de MIA een fiscale regeling moet blijven of dat deze moet worden omgezet naar een directe subsidie.

De MIA- en Vamilregelingen (V&A) moeten milieu-investeringen door ondernemers stimuleren. De percentages van de MIA zijn daarom in 2022 flink verhoogd. De percentages bedragen momenteel 27% (was 13,5%) , 36% (was 27%)en 45% (was 36%). Met de VAMIL is een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Deze willekeurige afschrijving is beperkt tot 75%. Om gebruik te mogen maken van deze regelingen moet aan een aantal voorwaarden (infographic) worden voldaan.

MIA en Vamil zijn doeltreffend

Uit de vijfjaarlijkse evaluatie van de MIA/Vamil blijkt dat deze doeltreffend zijn. In de evaluatieperiode (2017-2021 is) bijna € 11 miljard aan milieuvriendelijke investeringen met de MIA/Vamil gedaan. In het rapport is het voorstel opgenomen dat het verhoogde budget van de MIA (voor verduurzaming van het mkb) structureel voortgezet moet worden. Dat komt neer op een budget van € 48 miljoen in 2024 en € 50 miljoen vanaf 2025. Het kabinet neemt dit voorstel voor de komende twee jaar over.

Milieulijst actualiseren

De onderzoekers doen verder de suggestie om nader onderzoek te doen naar de effectiviteit van de fiscale regelingen ten opzichte van directe subsidies. Dit geldt vooral voor de MIA. Ook bevelen ze aan de Milieulijst strikter te actualiseren en het afgeven van de beschikking bij RVO neer te leggen. Het kabinet gaat de Milieulijst verbeteren en de verdere suggesties verkennen.