U bent hier

Onderneming & Arbo
Arbo in Bedrijf: computer grootste risico

Arbo in Bedrijf: computer grootste risico

Tweederde van de Nederlandse bedrijven houdt zich niet aan de arboregels. Dit blijkt uit onderzoek van Inspectie SZW. Beeldschermwerk blijkt het meest voorkomende arbeidsrisico. Ruim de helft van de onderzochte bedrijven heeft hiermee te maken.

Deze week presenteerde Inspectie SZW het rapport Arbo in Bedrijf 2018 (pdf), een onderzoek naar de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan risico’s en genomen maatregelen in 2018. De Inspectie constateerde een lichte stijging in de naleving van de Arbowet en -regelgeving ten opzichte van eerdere jaren, maar nog altijd voldoet de meerderheid van de bedrijven niet of niet goed aan de arboregels.

Beeldschermwerk meest voorkomende arbeidsrisico

De Inspectie onderzocht negen specifieke arbeidsrisico’s, waaronder kracht zetten, beeldschermwerk, repeterende bewegingen, lichaamshouding en hard geluid. Van de onderzochte risico’s bleek beeldschermwerk in 2018 het meeste voor te komen; dit risico is aanwezig bij 51% van de bedrijven. Kracht zetten (31%) en een verkeerde lichaamshouding (30%) stonden op de tweede en derde plaats. Bij 82% van de bedrijven kwam ten minste één van de risico’s voor.

Niet langer dan vier uur per dag

Intensief gebruik van de computer vergroot het risico op lichamelijke en psychische klachten. Bij langdurig of intensief gebruik van een beeldscherm, toetsenbord of muis, kan de werknemer bijvoorbeeld last krijgen van zijn armen, nek en schouders of van stress. Daarom adviseren arbodiensten om niet langer dan vier uur per dag computerwerk te doen, regelmatig pauzes in te lassen en het computerwerk af te wisselen met andere activiteiten.

Aantal bedrijven met RI&E neemt toe

Volgens de Arbowet moet de werkgever de arbeidsrisico’s in zijn organisatie in kaart brengen. In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet de werkgever de risico’s inventariseren en benoemen die werknemers lopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. In het bijbehorende plan van aanpak neemt hij de concrete maatregelen op die hij neemt om de risico’s tot een minimum te beperken. In 2018 had 49% van de bedrijven een RI&E, in 2016 was dit nog 45%. Werkgevers die niet aan de RI&E-verplichtingen voldoen, kunnen rekenen op een boete. Deze boetes zijn onlangs flink verhoogd en worden direct opgelegd.