Arboregels worden voor een groot deel voorgeschreven in de wet. Maar zoals u weet, ligt er ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij werkgevers en werknemers in de praktische uitvoering van deze wetgeving. En helaas blijkt telkens weer dat de Haagse politiek tot op het laatste moment nog onderdelen van reeds aangekondigde wijzigingen in de arbowetgeving verandert.

Het gaat om de veiligheid en gezondheid van mensen. Als Arboprofessional draagt u deze verantwoordelijkheid in uw organisatie. U kunt het zich daarom niet veroorloven fouten te maken. Om u bij deze belangrijke taak te ondersteunen, is er Fundament voor Onderneming & Arbo.

Direct bladeren naar wat u zoekt:

Bekijk de complete inhoudsopgave
Trending artikelen: 
Artikel
Rubriek: 
Publicatiedatum: april 2018
Artikel
Publicatiedatum: september 2020
Trending nieuws: 
Nieuws
Nieuws
Nieuws
Nieuws
Nieuws

Andere producten

Bent u werkzaam in meerdere vakgebieden? Of is een collega van een andere afdeling geïnteresseerd in onze producten? Hieronder vindt u een opsomming van alle Fundament-uitgaven. Wanneer u direct een abonnement wilt afsluiten, kunt u dat hier doen.