U bent hier

Onderneming & Arbo
SER publiceert herziene leidraad aanstellingskeuringen

SER publiceert herziene leidraad aanstellingskeuringen

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de herziene Leidraad Aanstellingskeuringen 2020 uitgebracht. In de herziene leidraad staat de uitoefening van de functie zelf centraal, en niet of er medische belemmeringen zijn om de functie uit te voeren.

De Leidraad Aanstellingskeuringen 2020 is een herziene versie van de leidraad uit 2005. De SER heeft de leidraad aangepast aan de huidige wetgeving en wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten. Het uitgangspunt in de herziene leidraad is of de sollicitant die gekeurd wordt, in staat is om de functie uit te voeren, en niet zozeer of er medische belemmeringen zijn om de functie uit te oefenen. De leidraad is in de eerste plaats bestemd voor bedrijfsartsen die aanstellingskeuringen (tool) uitvoeren en beschrijft de verschillende stappen van de aanstellingskeuring. Daarnaast kunnen werkgevers en werknemers en anderen die geïnteresseerd zijn in de procedures en regels rondom aanstellingskeuringen de leidraad raadplegen.

Strenge eisen aan aanstellingskeuringen

Werkgevers die willen weten of een sollicitant fysiek en psychisch geschikt is om de functie uit te oefenen, kunnen een aanstellingskeuring laten uitvoeren. Maar dit mag niet zomaar: voor een aanstellingskeuring bij de werving en selectie gelden strenge voorwaarden. Een aanstellingskeuring is in principe niet toegestaan, tenzij de uitoefening van de functie risico’s kan opleveren voor de gezondheid en veiligheid van de werknemer of van andere personen. Bovendien moeten er geen andere, minder ingrijpende maatregelen zijn om deze risico’s te beperken. De strenge regels moeten voorkomen dat een werkgever de keuring misbruikt om sollicitanten op oneigenlijke gronden uit te sluiten. Ook beschermen de regels de privacy van de sollicitant.

Alleen bedrijfsarts mag aanstellingskeuring uitvoeren

Alleen een bedrijfsarts mag een aanstellingskeuring uitvoeren. De werkgever of HR-professional mag tijdens het sollicitatiegesprek of in het sollicitatieformulier geen vragen stellen over de gezondheid van de sollicitant, dit mag alleen de bedrijfsarts tijdens de keuring. De belangrijkste regels rondom aanstellingskeuringen zijn vastgelegd in de Wet op de medische keuringen (WMK) en het Besluit aanstellingskeuringen. Daarnaast zijn er voorschriften vastgelegd in onder meer de Arbowet. De Commissie klachtenbehandeling aanstellingskeuringen (CKA) geeft advies en informatie over aanstellingskeuringen en neemt klachten in behandeling.