U bent hier

Onderneming & Arbo
Slechte communicatie deskundigen kan re-integratie hinderen

Slechte communicatie deskundigen kan re-integratie hinderen

De verschillende deskundigen die betrokken zijn bij de re-integratie van een zieke werknemer, spreken allemaal zo hun eigen taal. Daardoor raakt de communicatie soms verstoord. Dat kan een soepele re-integratie in de weg staan. Een uniform begrippenkader moet dat verhelpen.

Bij de re-integratie van een zieke werknemer zijn diverse partijen betrokken. De zieke werknemer kan in dat traject niet alleen te maken krijgen met de bedrijfsarts, maar ook met de arbeidsdeskundige en de verzekeringsarts. Deze deskundigen die voor verschillende instanties werken, spreken zo hun eigen taal. Vaak is dat jargon dat toegespitst is op het eigen vakgebied en werkveld. Dat kan de communicatie verstoren en kan zelfs een vlotte re-integratie  verhinderen. Amsterdam UMC is daarom bezig met het ontwikkelen van de Beschrijving Arbeidsbelasting en Re-integratie (BAR) leidraad. Eén begrippenkader voor alle betrokkenen, zodat iedereen straks dezelfde taal spreekt.

Bedrijfsarts beoordeelt belastbaarheid

Een medewerker die ziek wordt, komt na enig tijd terecht bij de bedrijfsarts, die de belastbaarheid beoordeelt en de werknemer begeleidt tijdens het re-integratietraject. De arbeidsdeskundige kan ingeschakeld worden om te zorgen voor passende re-integratieactiviteiten. Een verzekeringsarts is meer bezig met de claimafwikkeling: hij moet beoordelen wie de kosten draagt. En dan is er nog de arbeidsdeskundige van het UWV die voor de WIA-aanvraag (tool) moet kijken of aan de re-integratieverplichtingen is voldaan. Door de verschillende focus kunnen misverstanden ontstaan als bijvoorbeeld gesproken wordt over mogelijkheden en beperkingen. Het BAR-instrument moet er straks voor zorgen dat de verschillende deskundigen deze begrippen op dezelfde manier gebruiken.

Toepasbaar voor werkgever en werknemer

De BAR is nog volop in ontwikkeling. Najaar 2021 wordt het instrument met medewerking van de beroepsverenigingen Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) ende Nederlandse Vereniging voor  Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) gevalideerd. Er wordt onder andere gekeken hoe het als instrument gebruikt kan worden, welke voorwaarden er zijn voor gebruik in de praktijk en of het toepasbaar is voor werkgevers en werknemers. De beroepsverenigingen geven later dit jaar informatie over hoe de leden aan de doorontwikkeling kunnen bijdragen. De BAR leidraad en een eerste versie van het instrument zijn onder meer te downloaden via nvab-online.nl.