U bent hier

Onderneming & Arbo
Risico’s werken in harde wind en storm vaak onderschat

Risico’s werken in harde wind en storm vaak onderschat

Als weersomstandigheden extreem zijn, kan werken in de buitenlucht extra risico’s met zich meebrengen. Er kunnen onveilige situaties ontstaan en de kans op een arbeidsongeval neemt toe. Wanneer is er sprake van extreme weersomstandigheden en welke maatregelen kan de werkgever nemen?

Nu de herfst is begonnen neemt de kans op harde wind toe. Werken in extreme weersomstandigheden zoals harde wind en storm brengt extra risico’s met zich mee, vooral in bepaalde sectoren zoals de bouw en industrie en bij bepaalde werkzaamheden zoals werken op hoogte. Werkgevers moeten maatregelen nemen om werknemers hiertegen te beschermen. De risico’s worden namelijk vaak onderschat. Niet alleen neemt de kans toe dat de werknemer valt, ook kunnen materialen, ladders en onderdelen van steigers gaan schuiven en loslaten of omvallen. Ook daardoor stijgt het risico van een arbeidsongeval. De weersomstandigheden kunnen zo heftig zijn, dat acuut gevaar dreigt voor werknemers en/of omstanders en het nodig is om het werk stil te leggen en de werkzaamheden onmiddellijk te staken.

Werken vanaf windracht 6 gevaarlijk

Hoewel windkracht 5 al voor extra risico’s op de werkplek kan zorgen, staan in het Arbobesluit alleen grenswaarden voor werken in koud en warm weer en niet voor werken in harde wind en storm. Voor richtlijnen over windkracht en toegestane werkzaamheden kunnen werkgevers kijken in de arbocatalogus of de cao van de eigen branche of sector. Over het algemeen geldt dat werken vanaf windkracht 6 gevaarlijk wordt. Dan mogen werknemers niet meer werken op rolsteigers, hangsteigers, werkbakken en hoogwerkers en geen ladders meer gebruiken. Ook gelden beperkingen voor werken met hijskranen en werken op stabiele werkplaatsen zoals daken van tanks en schepen. Werken op hoogte mag bij windkracht 6 tot maximaal tien meter hoogte. Bij windkracht 7 mogen werknemers niet meer op het dak werken. Werken op hoogte mag dan maar tot drie meter.

Maatregelen bij code rood

Bij windkracht 9 moeten de werkzaamheden worden gestaakt. Eerder kan ook; werkgevers en werknemers kunnen hierover andere afspraken maken. Niet alleen werknemers die buiten werken kunnen last hebben van storm, ook het (woon)werkverkeer ondervindt hier hinder van. Ook hier geldt weer dat in de arbocatalogus regels kunnen staan voor werknemers die beroepsmatig op de weg zitten. Werknemers die door harde wind of storm niet naar hun werkplek kunnen reizen, en hun werk niet kunnen doen, hebben niet automatisch recht op een vrije dag. Zij moeten in overleg met de werkgever bepalen wat te doen. De werkgever kan in zo’n geval vragen om thuis te werken. Alleen als de overheid code rood afgeeft, is de werkgever verplicht om maatregelen te nemen en te zorgen dat werknemers thuis blijven of werknemers eerder (veilig) naar huis laten gaan.