U bent hier

Onderneming & Arbo
Start Actieprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag

Start Actieprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag

De overheid heeft een actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld gepresenteerd. Organisaties en burgers spelen hierin een onmisbare rol. Ook werkgevers en werknemers moeten ongewenst gedrag actief afkeuren en bestrijden.

Het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is een programma dat door de overheid is opgezet, maar waaraan andere partijen moeten meewerken om het tot een succes te maken. Zo moet de overheid maatregelen nemen, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving, zoals in de Arbowet, maar ook maatschappelijke organisaties en bedrijven moeten in actie komen. Daarnaast doet dit programma een beroep op de samenleving als geheel: alle mensen moeten seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld afwijzen en elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Omstanders spelen dus een grote rol in het tegengaan van dergelijk gedrag en daar is in het programma veel aandacht voor.

Vijf actielijnen voor maatregelen

Het programma is een meerjarenprogramma en bestaat uit vijf doelen waar naartoe gewerkt moet worden:

  1. In de samenleving moet sprake zijn van gedeelde maatschappelijke waarden en normen over hoe mensen met elkaar om willen gaan. Hoe vinden we dat we met elkaar om moeten gaan?
  2. De (veranderende) normen worden weerspiegeld in de wet- en regelgeving. Er ligt nu onder andere een wetsvoorstel dat strafbaarstelling van seksueel overschrijdend gedrag mogelijk moet maken.
  3. Organisaties hebben processen voor preventie, signalering en opvolging op orde. Voor een deel is dit geregeld in de Arbowet, maar mogelijk komen hier nieuwe verplichtingen bij.
  4. Iedereen herkent seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en kan hierop reageren. Dit geldt voor slachtoffers, maar ook voor omstanders.
  5. Er is goede hulpverlening die makkelijk vindbaar is. Daarnaast moet hulpverlening ook toegankelijk zijn.

Aanvullende wettelijke verplichtingen

In met name punt 3 en 4 worden werkgevers en werknemers aangesproken. Daarin staat dat werkgevers beleid moeten opstellen en uitvoeren om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld op de werkvloer te voorkomen, dat ze dit signaleren en hierop actie ondernemen. De overheid ondersteunt werkgeververs en werknemers hiermee en geeft als grote werkgever zelf het goede voorbeeld. In de Arbowet is al opgenomen dat werkgevers de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals ongewenst gedrag, in kaart moeten brengen en maatregelen moeten nemen om de risico’s weg te nemen. Ook moeten werkgevers beleid hebben om PSA tegen te gaan. Het kabinet onderzoekt de invoering van aanvullende wettelijke verplichtingen voor werkgevers.