U bent hier

Organisatie & Leidinggeven
Ook in 2023 drie tijdvakken voor scholingssubsidie SLIM

Ook in 2023 drie tijdvakken voor scholingssubsidie SLIM

Werkgevers kunnen ook dit jaar weer gebruikmaken van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). De regeling biedt een subsidie voor activiteiten op het gebied van opleiding en ontwikkeling van werknemers.

In het mkb is aandacht voor leren en ontwikkelen over het algemeen minder vanzelfsprekend dan in grote organisaties. Om te stimuleren dat mkb’ers aan de slag gaan met de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers, kunnen zij gebruikmaken van de SLIM-regeling. De regeling geldt ook in 2023. De regeling richt zich op drie groepen: individuele mkb’ers (minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen), samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Voor deze groepen gelden aparte aanvraagtijdvakken:

  • Van 1 maart 09.00 uur tot en met 30 maart 17.00 uur (individuele mkb’ers);
  • Van 1 juni 09.00 uur tot en met 27 juli 17.00 uur (samenwerkingsverbanden tussen mkb’ers en grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector);
  • Van 1 september 09.00 uur tot en met 28 september 17.00 uur (individuele mkb’ers).

Subsidie voor loopbaanadviezen en stimulans leercultuur

De subsidie is bijvoorbeeld aan te vragen voor specifieke kosten bij loopbaan- en ontwikkeladviezen of een aanpak die een leercultuur in een organisatie moet stimuleren (artikel). De werkgever moet altijd zelf een deel van de subsidiabele kosten betalen. De werkgever kan de subsidieaanvraag indienen via uitvoeringvanbeleidszw.nl. Daar vindt hij ook de benodigde formulieren en informatie.

Mogelijk geen subsidie bij overschrijding subsidieplafond

Het ministerie van SZW hanteert een subsidieplafond bij de tijdvakken voor individuele mkb’ers. Bij overschrijding van dit plafond wordt na afloop van het tijdvak via loting de volgorde vastgesteld waarin de ontvangen subsidieaanvragen worden afgehandeld. Hierdoor kan een organisatie mogelijk toch de subsidie mislopen. Via de regeling kan een individuele mkb’er maximaal € 25.000 ontvangen. Samenwerkende mkb’ers kunnen tot € 500.000 voor een project aanvragen en voor de grootbedrijven geldt een maximumsubsidiebedrag van € 200.000.

Geen subsidiedeadline missen? Gebruik de Ondernemersagenda van Rendement: rendement.nl/ondernemersagenda. Hiervoor heeft u een Rendement-account nodig.