U bent hier

OR & Medezeggenschap
Hybride werken biedt kansen voor meer bewegen op werkplek

Hybride werken biedt kansen voor meer bewegen op werkplek

Werknemers in Nederland zitten zo’n tien uur op een werkdag. Meer bewegen op de werkplek en tijdens het werk kunnen allerlei aandoeningen voorkomen. Er zijn verschillende manieren om bewegen op het werk te stimuleren. Een combinatie van maatregelen heeft het meeste effect.

Langdurig zitten, en verkeerd zitten, ook op een bureaustoel in een kantoor, kan allerlei gezondheidsklachten veroorzaken. Door een gebrek aan beweging neemt het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type II, depressie en allerlei andere aandoeningen toe. Wat kunnen werkgevers doen om bewegen op het werk te stimuleren? Allereerst de werkplek aanpakken en zit-sta-bureaus introduceren. Diverse onderzoeken tonen aan dat dit effect heeft. Werknemers die zo’n bureau hebben, gebruiken het ook. Het kan de zittijd per dag met een uur verkorten. Ook het gebruik van een stappenteller werkt meer bewegen in de hand. Het is eenvoudig in gebruik, werknemers hebben er zelf de regie over en ze zien snel resultaat. Dat motiveert tot het zetten van nog meer stappen. Maar ook pauzesoftware, lunchwandelen een tool als de nationale beweegminuut dragen bij.  

Instructie en voorlichting over meer bewegen

Bij alle interventies is het belangrijkste: het is de combinatie van verschillende maatregelen die voor het beste resultaat zorgt. Als de werkgever zorgt dat werknemers de beschikking hebben over hulpmiddelen op de werkplek, en instructie en voorlichting geeft, gaan werknemers ze vaak vanzelf gebruiken. Om te zorgen dat meer bewegen beklijft, moet de boodschap vaak herhaald worden. Werknemers moeten natuurlijk ook hun gedrag aanpassen. Reik werknemers ideeën aan. Altijd lopend telefoneren bijvoorbeeld, koffie op een andere verdieping halen en staand teamoverleg houden. Hybride werken biedt hiervoor een heleboel kansen, want het werken op kantoor wordt na corona bij veel organisaties opnieuw vormgegeven. Dat is dus een goed moment om afspraken te maken over meer bewegen tijdens het werk (infographic) en te kijken hoe de werkplek zo in te richten dat deze meer beweging stimuleert.