Als OR-lid heeft u te maken met allerlei wetten en regels die vaak wijzigen; uiteenlopend van harde OR-onderwerpen tot onderwerpen op het gebied van HR, arbo en financiën.  Uw bestuurder en de werknemers verwachten een goede vertegenwoordiging van de achterban zonder de bedrijfsbelangen uit het oog te verliezen. Met Fundament voor OR & Medezeggenschap beschikt u over honderden artikelen met belangrijke informatie voor uw OR of PVT. In deze digitale kennisbank worden alle relevante wetten en regels én de toepassing ervan in de praktijk in begrijpelijke taal beschreven.

Direct bladeren naar wat u zoekt:

Bekijk de complete inhoudsopgave
Trending artikelen: 
Artikel
Rubriek: 
Publicatiedatum: februari 2015
Artikel
Rubriek: 
Publicatiedatum: februari 2015
Artikel
Rubriek: 
Publicatiedatum: juni 2019
Trending nieuws: 
Nieuws
Nieuws
Nieuws
Nieuws
Nieuws

Andere producten

Bent u werkzaam in meerdere vakgebieden? Of is een collega van een andere afdeling geïnteresseerd in onze producten? Hieronder vindt u een opsomming van alle Fundament-uitgaven. Wanneer u direct een abonnement wilt afsluiten, kunt u dat hier doen.