U bent hier

Onderneming & Arbo
Veiligheid op werkvloer mkb-bedrijven in het geding

Veiligheid op werkvloer mkb-bedrijven in het geding

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor aanhoudende personeelstekorten. Dat wordt vooral gevoeld op de werkvloeren van mkb-bedrijven. Daar ontstaan onveilige situaties door een gebrek aan capaciteit en onvoldoende deskundigheid over veilig werken.

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) waarschuwt voor toenemende onveiligheid bij bedrijven in het mkb. Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt staan in veel bedrijven te weinig mensen op de werkvloer of mensen zonder de juiste opleiding en deskundigheid. Veiligheidscontroles en veilig werken schieten erbij in. De problemen zijn het grootst bij bedrijven in snelgroeiende branches zoals distributiecentra in de logistiek. Zo zijn er regelmatig incidenten als aanrijdingen en vallen van hoogte. Ook de zonnepanelensector is voldoet niet aan de veiligheidseisen. De Nederlandse Arbeidsinspectie wees eerder al op een toenemend aantal arbeidsongevallen onder zonnepaneleninstallateurs.

Veiligheidskundige let op naleving veiligheidsvoorschriften

Mkb-bedrijven zijn net als alle werkgevers in Nederland verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken. Hoe kleiner het bedrijf, hoe minder vaak er een actuele en volledige RI&E aanwezig is. Naast een RI&E moet de werkgever een plan van aanpak maken met maatregelen om de risico’s van het werk weg te nemen of te beperken. In mkb-bedrijven ontbreekt het vaak aan een veiligheidskundige die erop toeziet dat deze maatregelen worden uitgevoerd en die zorgt voor naleving van veiligheidsvoorschriften en arbowet- en regelgeving. Dat is volgens de NVVK tegenwoordig ook nodig voor kleine en middelgrote bedrijven, vooral in de bouw, chemie, maakindustrie en transport en logistiek, sectoren met een hoger risico op ongevallen.