U bent hier

Personeel & Arbo
OR schakelt Inspectie SZW in om werkplekken

OR schakelt Inspectie SZW in om werkplekken

De ondernemingsraad (OR) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft Inspectie SZW ingeschakeld. Ambtenaren hebben al langere tijd ernstige klachten over de werkplekken in het gerenoveerde gebouw aan de Rijnstraat te Den Haag. Als een OR een beroep doet op Inspectie SZW, moet zij een onderzoek instellen.

In de zomer van 2017 betrokken ambtenaren van het ministerie van IenW, het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) en enkele diensten het gebouw. Het gebouw heeft ruim 3.000 werkplekken voor meer dan 6.000 ambtenaren. Meteen nadat de ambtenaren van het ministerie van BuZa het gebouw in 2017 betrokken, hadden zij ernstige klachten over de arbeidsomstandigheden in het gebouw. Uit een enquête onder ambtenaren van BuZa bleek dat 61% vond dat er te weinig werkplekken waren. Ruim 80% miste het contact met collega’s, doordat zij óf helemaal geen plek konden vinden óf doordat zij geen werkplek in de buurt van collega’s konden vinden.

Onderzoeksbureau deed 42 aanbevelingen

Ook deed het Center for People and Buildings (specialist in werkomgevingen) van augustus 2017 tot maart 2018 onderzoek naar het gebouw en deed 42 aanbevelingen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Het meubilair moest bijvoorbeeld functioneler zijn, de telefoonplekken moesten geluidsdicht worden gemaakt, de bewegwijzering in het gebouw moest beter en er moest meer kleur in het gebouw komen. De Rijksgebouwendienst zegde toe om aan de slag te gaan met de aanbevelingen. Omdat de klachten over de werkplekken onlangs nog niet verholpen waren, riep de OR van IenW de hulp in van Inspectie SZW.

OR moet toezien op goede arbeidsomstandigheden

De OR moet bevorderen dat de bestuurder de regels op het gebied van arbeidsomstandigheden naleeft (artikel 28, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). Als de OR signalen van de achterban opvangt over werkplekken of andere arbeidsomstandigheden, moet de raad hierover aan de bel trekken bij de bestuurder. Als dit niet leidt tot verbetering, kan de OR hier melding van maken bij Inspectie SZW. Als de OR een beroep doet op Inspectie SZW, moet zij een onderzoek instellen (artikel 24, lid 7 Arbowet). Het doet er in dit geval niet toe of het gaat om een ongeval of om een minder ernstige gebeurtenis. De OR heeft het recht om aanwezig te zijn bij het onderzoek van Inspectie SZW (artikel 12, lid 4 Arbowet). Als Inspectie SZW constateert dat een organisatie een overtreding heeft begaan, moet de bestuurder de overtreding opheffen. Eventueel kan Inspectie SZW de organisatie een boete opleggen voor het begaan van een overtreding.