U bent hier

1. Administratie

De administratie speelt een centrale rol in de informatievoorziening van een organisatie. De administratie verschaft inzicht in de winsten en de verliezen, en levert gegevens voor bijvoorbeeld kostprijsbepaling of het uitbrengen van offertes. Het voeren van een goede administratie is daarom van levensbelang voor een organisatie.

Deze checklist is bedoeld om u, als financieel professional, bewust te maken van de risico’s op het gebied van gegevensverwerking binnen uw organisatie. Wilt u weten of uw verwerking in overeenstemming is met de Wbp? Beantwoord dan de volgende vragen. Vragen Vraag 1 . Heeft u één of meer duidelijk bepaalde en gerechtvaardigde doeleinden voor het...