U bent hier

3. Aangifte doen

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: juni 2015

Als ondernemer heeft u te maken met een palet aan belastingen waarvoor u aangifte moet doen. Iemand in loondienst hoeft in principe maar één keer per jaar zijn aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Als ondernemer voor de inkomstenbelasting is dat slechts het klapstuk bovenop de BTW, loonheffingen en meer. Bij een bv komt de aangifte vennootschapsbelasting daar nog bij.

aangifte doen

In de regel ontvangt u – al dan niet via e-mail – een uitnodiging of herinnering van de Belastingdienst om aangifte te doen. Voor de loonheffingen is dat maandelijks, voor de BTW doet u meestal per kwartaal aangifte. Maar ook maand- of jaaraangifte is mogelijk.

De eerste doelstelling die iedere ondernemer in marmer gebeiteld moet hebben, is zorgen dat de aangifte op tijd bij de Belastingdienst op de (elektronische) mat ligt en in aansluiting daarop zorgen dat de verschuldigde belasting op tijd is betaald. Termijnen zijn bij de belastingaangifte ‘hard’, zonder uitstel bent u in verzuim. De eerste keer...
Wie onderneemt heeft te maken met BTW. Deze drie letters staan voor ‘belasting over toegevoegde waarde’. U brengt BTW in rekening over uw facturen. Omgekeerd betaalt u BTW over uw inkopen. Het verschil tussen de berekende BTW en de betaalde BTW draagt u af. De BTW is zoals gezegd een aangiftebelasting. U moet zelf het initiatief nemen en zelf de...
Kiest u voor de bv als rechtsvorm, dan moet deze vennootschapsbelasting betalen over de belastbare winst, verminderd met de aftrekbare verliezen. Fiscale eenheid Vpb Vaak wordt bij de oprichting van een nieuwe onderneming gekozen voor een holdingstructuur. U kunt de Belastingdienst verzoeken om de resultaten van de verschillende holdingonderdelen...
Als u voor het eerst een werknemer in dienst neemt, moet u zich als werkgever aanmelden. Heeft u meteen vanaf de start van uw bedrijf een (of meer) werknemer(s) in dienst, dan kunt u zich gelijk met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel aanmelden als werkgever. Neemt u niet direct, maar pas later personeel in dienst? Dan meldt u zich op dat...
Nadat u een werknemer in dienst heeft genomen, moet u aangifte loonheffingen doen. Hiervoor heeft u gegevens van de werknemer nodig, zoals de naam en voorletters, de geboortedatum en het burgerservicenummer. U moet de gegevens voor de loonheffingen ten minste vijf kalenderjaren bij de loonadministratie bewaren, te rekenen vanaf het kalenderjaar...