U bent hier

8. Bijzondere situaties

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: april 2016

Naast de in de vorige hoofdstukken besproken reguliere manieren van uitdiensttreding, kunt u ook met diverse bijzondere situaties te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan ontslag op staande voet. Of aan het overlijden van een werknemer, waarbij u een overlijdensuitkering aan de nabestaanden moet regelen. Ook rond pensionering gelden speciale regels.

proeftijd­ontslag

In dit hoofdstuk is uitgebreide aandacht voor de omstandigheden rondom ontslag op staande voet, overlijden en pensionering van de werknemer. Een andere bijzondere situatie is het proeftijdontslag. Tijdens een rechtsgeldig afgesproken proeftijd kunnen uw onderneming en de werknemer zonder problemen per direct uit elkaar, zonder dat er opzegverboden van toepassing zijn of er rekening moet worden gehouden met een opzegtermijn. Dit ontslag is echter op diverse plekken in dit dossier al ter sprake gekomen.

Als de proeftijd niet volgens de regels is afgesproken, is deze nietig. Dat heeft als gevolg dat het ontslag van een werknemer in die (ongeldige) proeftijd vernietigbaar is. Zorg dus altijd dat er sprake is van een geldige proeftijd!

Uw onderneming kan een werknemer op elk moment op staande voet ontslaan, als er tenminste aan de bijbehorende voorwaarden wordt voldaan (zie hierna). Voor een ontslag op staande voet heeft uw onderneming geen ontslagvergunning van UWV nodig of ontbinding door de kantonrechter. Ook zijn de opzegverboden niet van toepassing en geldt er geen...
Krijgt u onverhoopt met het overlijden van een werknemer te maken, dan eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. Het maakt daarbij niet uit of het om een contract voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd gaat. Het overlijden van de werknemer leidt automatisch tot het einde van de dienstbetrekking. Uitkering In de situatie van het overlijden...
De arbeidsovereenkomst met een werknemer kan eindigen vanwege zijn pensionering. In 2016 is de AOW-gerechtigde leeftijd 65 jaar plus zes maanden. Het is uiteraard mogelijk om eerder of later met pensioen te gaan (eventueel met een van tevoren vastgelegde andere pensioenleeftijd), alleen blijft de genoemde leeftijd altijd het moment dat de AOW-...