U bent hier

8. Van verticaal toezicht naar horizontaal toezicht

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: juni 2015

De inspecteur oude stijl is als een wantrouwige bovenmeester die is gefocust op het ontdekken en corrigeren van fouten. Verticaal toezicht, controle van bovenaf, heet dit in belastingjargon. In 2005 heeft de Belastingdienst noodgedwongen het roer omgegooid en naast verticaal toezicht ook horizontaal toezicht geïntroduceerd. Alle belastingplichtigen en bedrijven aan een individuele controle onderwerpen is namelijk eenvoudigweg ondoenlijk.

vertrouwensrelatie

Horizontaal toezicht steunt op het uitgangspunt dat ‘(…) de Belastingdienst en belastingplichtigen een wederzijds belang hebben bij het tot stand brengen van een vertrouwensrelatie, waarbij een onnodig zware toezichtslast met lastige discussies en correcties achteraf vermeden kan worden’. Dit schrijft de Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst in het rapport ‘Fiscaal Toezicht op maat. Soepel waar het kan, streng waar het moet’ uit 2012.

De Belastingdienst houdt op verschillende manieren toezicht op het nakomen van uw fiscale verplichtingen. Alle toezicht draait uiteindelijk om het sturen van uw gedrag. Doel is dat u zoveel mogelijk uit uzelf de regels en plichten naleeft. In belastingjargon heet dit ‘compliance’. Een belastingcontrole is in die zin vergelijkbaar met de middelen...
Belastingplichtigen die niet transparant zijn over hun inkomsten, mogen niet profiteren ten koste van anderen. Dit betekent dat de Belastingdienst een adequaat risicomanagementsysteem nodig heeft om: frauderende belastingplichtigen te kunnen identificeren en omissies in de aangiften te corrigeren; en te verzekeren dat ondernemingen die de...
Horizontaal toezicht is het nieuwste instrument waarmee de Belastingdienst de controle uitvoert. Horizontaal toezicht houdt in dat de Belastingdienst er voldoende vertrouwen in heeft dat de onderliggende informatie van uw aangiften juist is. Dit vertrouwen is enerzijds gebaseerd op de werkwijze – vastlegging, verslaglegging en reproduceerbaarheid...