U bent hier

6. Personeelssubsidies

Werkgevers kunnen besparen op loonkosten door slim gebruik te maken van subsidies en voordelen. Zo hoeft een werkgever op basis van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WAV) in bepaalde gevallen minder loonheffing af te dragen dan dat hij op aangifte verschuldigd is. Werkgevers die een leerling of student begeleiden kunnen met de subsidieregeling praktijkleren een tegemoetkoming krijgen in de kosten. En voor bepaalde groepen werknemers kunnen werkgevers lage-inkomensvoordeel of een loonkostenvoordeel krijgen. Laat geen geld liggen!

Organisaties die werknemers in dienst hebben met een relatief laag loon, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een vaste tegemoetkoming per uur. Dit wordt het lage-inkomensvoordeel (LIV) genoemd. Er is geen maximum aan de duur van het lage-inkomensvoordeel. Zolang per kalenderjaar aan de voorwaarden wordt voldaan, heeft de organisatie recht...
Ondernemingen worden sinds 1 juli 2017 geconfronteerd met extra loonkosten door de recente wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag : het reguliere wettelijke minimumloon geldt sinds 1 juli 2017 voor werknemers van 22 jaar en ouder (voorheen: 23 jaar en ouder); en het wettelijke minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19, 20 en...
Met ingang van 1 januari 2018 zijn de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting voor de doelgroep van de banenafspraak op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) vervangen door een nieuw systeem met tegemoetkoming in de vorm van loonkostenvoordelen voor werkgevers. De premiekorting...
Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever zijn loon in beginsel doorbetalen. Voor werknemers met een arbeidshandicap of ziekte én voor werknemers die voorafgaand aan het dienstverband onder de categorie 'oudere werklozen' vielen, geldt echter onder bepaalde voorwaarden de zogeheten no-riskpolis. Dit houdt in dat de werkgever voor deze...
Organisaties kunnen met de subsidieregeling praktijkleren een tegemoetkoming krijgen voor de kosten die zij hebben gemaakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Maar de subsidie is ook een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Doel De...