U bent hier

Beloningen

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: oktober 2015

Beloningen onder de fiscale loep

Uw werk draait om het loon van werknemers. U moet onder andere bepalen welke beloningen van werknemers al dan niet belast loon zijn. Soms is loon namelijk vrijgesteld of kunt u er naar wens onbelast loon voor de werknemer van maken door het aan te wijzen als eindheffingsloon. De vele mogelijke vormen van loon en alle bijbehorende fiscale regels maken uw werk er niet gemakkelijker op. Maar het is wel belangrijk dat u het juiste loon in de loonheffingen betrekt! Verder heeft u met diverse regels rond de uitbetaling van het nettoloon aan werknemers te maken. En wat te doen bij speciale situaties zoals het uitruilen van loonbestanddelen of grensoverschrijdend belonen? Ook moet u weten hoe u moet omgaan met beloningen aan niet-werknemers.

Met deze rubriek heeft u alle mogelijke beloningsvormen én hun fiscale behandeling overzichtelijk bij elkaar. Ook leest u hoe u van het brutoloon tot het uit te betalen nettoloon komt en welke regels in bijzondere beloningssituaties gelden. Hierdoor weet u precies hoe u moet omgaan met de beloningen die uw onderneming geeft.