U bent hier

10. De eindafrekening maken

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier Salaris Rendement
Publicatiedatum: april 2016

Bij uitdiensttreding van een werknemer heeft u natuurlijk niet alleen met de vele arbeidsrechtelijke zaken te maken zoals die in de vorige hoofdstukken zijn behandeld. Voor u is de financiële en fiscale kant van het einde van een dienstverband minstens zo belangrijk. En bij die eindafrekening komt veel meer kijken dan alleen de uitbetaling van het loon waar de vertrekkende werknemer nog recht op heeft!

afspraken in kaart brengen

Bij uitdiensttreding van een werknemer doet u er verstandig aan om alle daarbij gemaakte afspraken goed in kaart te brengen. Op die manier heeft u een overzicht van welke zaken u allemaal moet afhandelen en in de loonadministratie moet verwerken.

Uw onderneming kan de werknemer een afscheidscadeau geven. Zo’n geschenk is in principe belast loon maar u kunt het als eindheffingsloon in de vrije ruimte onderbrengen. Dit geldt ook als het cadeau vooral ideële waarde heeft, want hiervoor bestaan geen aparte regels meer.

Sowieso moet u natuurlijk het loon over de laatste periode van het dienstverband van de werknemer uitbetalen. Dit moet u direct bij uitdiensttreding doen. Eventuele andere looncomponenten van de eindafrekening waar de werknemer recht op heeft, mag u een loontijdvak later uitbetalen. Dit is toegestaan omdat u hiervoor meestal nog gegevens moet...
Uw werknemers kunnen bij het einde van het dienstverband recht hebben op een uitkering. Hier kunnen zij op grond van een aanspraak recht op hebben maar dat hoeft niet. Voor u is de fiscale behandeling van zulke uitkeringen en eventuele bijbehorende aanspraken van belang (de situatie rond overlijdensuitkeringen en aanspraken daarop vindt u in...
Een werknemer kan alleen nog sparen in de levensloopregeling als hij op 31 december 2011 een levenslooptegoed van minstens € 3.000 (inclusief rendement over 2011) had en intussen geen gebruik van de 80%-regeling heeft gemaakt. Heeft uw vertrekkende werknemer nog een levenslooptegoed openstaan, dan behoudt hij dat. Als uw levensloopregeling die...
Bij indiensttreding of tijdens het dienstverband kan uw onderneming een studiekostenbeding met de werknemer zijn overeengekomen. In dit beding zijn dan onder andere afspraken vastgelegd over de eventuele (gedeeltelijke) terugbetaling van door uw onderneming vergoede studiekosten of verstrekte studies. Zo’n studiekostenbeding is alleen rechtsgeldig...
Als een werknemer in de loop van het jaar uit dienst gaat, moet u berekenen op hoeveel vakantiedagen (of -uren) hij dat jaar tot het einde van zijn dienstverband heeft opgebouwd. Heeft de werknemer in die periode al meer vakantie opgenomen dan waar hij uiteindelijk recht op heeft, dan moet u met de werknemer afspreken hoe hij dit compenseert...
Als uw onderneming en de werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan (zie hoofdstuk 3), is het verstandig om in de beëindigingsovereenkomst een zogenoemd finaal kwijtingsbeding op te nemen. Met zo’n beding legt u vast dat de werknemer na afhandeling van het ontslag niets meer van uw onderneming kan vorderen en u niets meer van de werknemer...