U bent hier

4. Functionaris voor de gegevensbescherming

Het is geen eitje om aan alle regels van de vernieuwde privacywetgeving te voldoen. Niet voor elke organisatie verplicht, maar wel zinvol is de functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Die houdt toezicht op de naleving en de toepassing van de AVG binnen de organisatie. De persoon die de rol van FG bekleedt, moet onder andere de AVG van haver...
Niet iedere organisatie is verplicht om een FG aan te stellen. Uw organisatie is verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen als u minstens eenmaal ‘Ja’ antwoordt op de volgende vragen: Is uw organisatie een overheidsinstantie of overheidsorgaan? Is uw organisatie als hoofdtaak bezig met op grote schaal regelmatige en...
Volgens de AVG wordt de FG aangewezen op basis van zijn professionele kwaliteiten en, in het bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van de privacywetgeving. Er is in de wet niets opgenomen over het kennisniveau van de FG, maar u kunt ervan uitgaan dat iemand die geschikt is veel kennis heeft van de gegevensverwerkingen die plaatsvinden in de...