U bent hier

3. Psychosociale arbeidsbelasting

De werkgever is verplicht beleid te voeren tegen 'harde' arbeidsrisico's als blootstelling aan gevaarlijke stoffen of machines. Maar de werkplek moet niet alleen fysiek, maar ook mentaal veilig zijn. Daarom moet de werkgever ook maatregelen nemen om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Zo moet hij onderzoeken wat de oorzaken van PSA...
Iedere werkgever moet zijn werknemers beschermen tegen geweld en een beleid voeren om agressie en geweld te voorkomen. Dat is natuurlijk ook logisch: geweld is funest voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Het is erg belangrijk dat er in de organisatie een cultuur heerst waarin het duidelijk is dat geweld en agressie in geen enkel geval...
Een veilige werkomgeving is voor alle werknemers van cruciaal belang. Het lukt echter niet altijd om agressie en geweld buiten de deur te houden. Bedreigingen, fysiek en geestelijk lastigvallen of zelfs aanvallen op het werk, het komt regelmatig voor. De ‘pijn’ wordt nog heviger als een organisatie niet goed reageert op deze serieuze problemen. De...
Pesten komt helaas ook op de werkvloer voor. Dit kan het welzijn van slachtoffers negatief beïnvloeden en de werkweek zelfs ondraaglijk maken. Het laat zich raden dat dit bijzonder negatieve gevolgen heeft voor de werkprestaties – niet alleen bij het slachtoffer, maar vaak ook bij omstanders en getuigen. De Arbowet verplicht elke organisatie...
De Arbowet vereist van elke organisatie een gedegen beleid tegen pesten en andere vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De beste manier om pesten al in de kiem te smoren, is het opstellen van een intentieverklaring waarvan de organisatie de inhoud daarna ook consequent handhaaft. Wetgeving Behalve de Arbowet beschermt ook het Burgerlijk...
Discriminatie behoort pas sinds 2009 tot het rijtje risicofactoren die onder PSA vallen. Het gevoel van uitsluiting dat discriminatie met zich meebrengt, kan grote psychosociale arbeidsbelasting veroorzaken. Een werknemer kan last krijgen van allerlei fysieke en geestelijke klachten waardoor hij op termijn ziek uitvalt. Ook is het mogelijk dat hij...
Discriminatie komt in vrijwel elke organisatie voor. Maar niet overal past dezelfde aanpak om discriminatie tegen te gaan. Er zijn verschillende manieren waarop de arboprofessional dat doen. Het is in ieder geval wettelijk verplicht beleid te ontwikkelen dat klachten over discriminatie serieus neemt en hij moet het lef hebben om maatregelen en...
Seksuele intimidatie is één van de meest voorkomende vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Eén op de tien medewerkers krijgt hier in meer of mindere mate mee te maken. Een simpele knipoog of toespeling; het lijkt misschien onschuldig, maar het kan grote impact hebben. Het beïnvloedt vaak niet alleen de werksfeer, maar ook de gezondheid...
Niet alleen Nederland wordt steeds diverser, ook op de werkvloer zijn steeds meer medewerkers die graag uiting willen geven aan hun religieuze achtergrond. Ze dragen bijvoorbeeld een keppeltje, hoofddoek of tulband. Door op deze manier uiting te kunnen geven aan hun geloof, voelen ze zich beter geaccepteerd en daardoor weer beter op hun gemak en...
Een rap naderende deadline, te veel of juist te weinig werk, zorgen om een reorganisatie. Iedereen heeft wel eens last van stress. Zolang dat stressgevoel tijdelijk is, is er meestal weinig aan de hand. Sommige mensen gedijen zelfs beter onder een werkdruk die (tijdelijk) hoger is. Maar zodra die ‘gezonde spanning’ verergert of te lang aanhoudt,...
Open communicatie is cruciaal voor een gezonde verhouding tussen een werkgever en zijn werknemers. Goede communicatie voorkomt misverstanden of een opeenstapeling van onuitgesproken frustraties. Met een goede klachtenregeling creëren organisaties een uitlaatklep voor zulke frustratie. Wil de arboprofessional een klachtenregeling instellen, dan kan...