U bent hier

De arborondgang

Deze rubriek is eerder verschenen als Themadossier Arbo Rendement
Publicatiedatum: juni 2021

Arborondgang helpt risico’s op te sporen

Voor u als arboprofessional heeft de veiligheid en gezondheid van de werknemers in uw organisatie de hoogste prioriteit. Een belangrijk hulpmiddel bij het in kaart brengen van de risico’s die werknemers lopen, is de (jaarlijkse) arborondgang. Uw bevindingen tijdens de arborondgang komen van pas bij het opstellen van de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bij een arborondgang is het belangrijk om zo veel mogelijk informatie in te winnen: ga dus in gesprek met werknemers, leidinggevenden en de ondernemingsraad! Pak ook alle cijfers erbij. Zorg verder dat u weet waar u snel bepaalde informatie kunt vinden.
Waar moet u allemaal op letten tijdens de arborondgang om tot een goede RI&E te komen? Daarover leest u alles in deze rubriek! Denk aan de inrichting van de werkplek, werkdruk en welzijn, klimaat, verlichting en geluid, lichamelijke belasting en gevaarlijke stoffen.