U bent hier

1. Reorganisatie ophanden

Dit hoofdstuk is eerder verschenen in Themadossier OR Rendement
Publicatiedatum: mei 2021

Raakt een organisatie in de financiële problemen, dan ligt een reorganisatie op de loer. Daarbij denken werknemers al snel aan gedwongen (massa)ontslag, maar dat hoeft niet zo te zijn. Een reorganisatie is namelijk ook een optie als er een nieuwe werkwijze moet komen door technologische ontwikkelingen of bij een andere samenstelling van teams. Het is aan uw OR om bij een reorganisatie de belangen van zowel de organisatie als de achterban te bewaken én te behartigen.

verandering

Van een reorganisatie is sprake als er belangrijke veranderingen plaatsvinden die directe gevolgen hebben voor de interne organisatie en die over het algemeen ook een grote verandering betekenen voor de betrokken werknemers.

Reorganisatie per onderdeel

Een reorganisatie hoeft niet organisatiebreed plaats te vinden. Het kan om een onderdeel gaan, zoals een afdeling of een locatie. De herstructurering kan zich bovendien richten op verschillende aspecten binnen de onderneming, zoals: een verandering van de financiële structuur, de manier van leidinggeven of de organisatiestructuur.

Het adviesrecht volgens artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op reorganisaties. In hoofdstuk 7 leest u alles over uw adviesrecht, maar eerst komen onder andere de oorzaken en gevolgen van reorganisaties en de spelregels bij ontslag aan bod.

Gaat het slecht met de organisatie, dan kan snel en adequaat reageren op signalen veel schade voorkomen. Vaak wacht de bestuurder echter met ingrijpen tot er geen andere weg meer overblijft dan het nemen van drastische maatregelen, soms zelfs omdat er een faillissement dreigt. Als er alarmbellen afgaan, moet uw bestuurder dit niet op zijn beloop...
Vaak slaat bij veel werknemers de schrik om het hart als ze horen dat er een reorganisatie op komst is. Bij een reorganisatie denken de meeste werknemers namelijk als eerste aan gedwongen (massa)ontslagen. Maar ook outplacement, omscholing en ontslaguitkeringen komen aan bod. Ontslag behoort zeker tot de mogelijkheden, maar de reorganisatie kan...
Hoe weet uw ondernemingsraad nu of het de verkeerde kant opgaat en dat een reorganisatie onvermijdbaar is? De bestuurder moet uw OR tijdig inlichten over zijn voornemen om te reorganiseren. Maar vóór alles moet u zorgen dat u goed geïnformeerd bent, zodat u weet wat er maatschappelijk en wettelijk speelt. Om hierbij te helpen, let uw OR op...
Gaat de reorganisatie gepaard met ontslagen, dan wil uw OR natuurlijk graag weten of er ook andere oplossingen zijn. Het helpt als de problemen op tijd zijn erkend en herkend. Mogelijke alternatieven zijn dan: vacaturestop; stopzetten van flexibele en tijdelijke arbeidsovereenkomsten; natuurlijk verloop; tijdelijke werktijdverkorting. Vacaturestop...